Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Duality infinitezimálního počtu 4

Z Wikiverzity


Koncepce[editovat]

Koncepci součinnosti počítání s okolími bodů a definicí limity lze znázornit takto:

K libovolnému okolí U bodu L/M,M se nerovná nule,existuje okolí U1 bodu L,okolí U2 bodu M,že pro y,z patřící do R platí implikace:

       y patří do U1 a z patří do U2 implikuje y/z atří do U.
       
Co ale když L,M jsou limity funkcí f,g v bodě a?Potom existuje okolí V bod a,že pro x patřící do V,nejvýše s výjimkou bodu a,f(x) patří do U1,g(x) patří do U2.

Potom ale podle počítání s okolími bodů:

       f(x)/g(x) ptří do U.
       
A podle definice limity bod L/M je limitou funkce f/g v bodě a.Obdobně je to i s násobením funkcí.

==Majorita a marginalita jevu==
Každý jev má dvě stránky:stránku majoritní a stráku minoritní.Tyto stránky působí proti sobě.

Dobře je to vidět u jevu zvyšování uxydu uhličitého.Evidentním důsledkem je oteplování a odvodňování krajiny.Mnohem méně je ale patrná i opačná stránka tohoto jevu.

Rostliny dýchají oxyd uhličitý a pomocí nšj a vody staví svou biomasu.Čím více mají oxydu uhličitého,tím méně k tomu potřebují vody.

Rostliny dýchají oxyd uhličitý trubičkami ze spodu listu.Těmito trubičkami se ale také zbavují odpařováním vody.

Majoritou jevu zvaného Vesmír bude hmota a marginalitou tohoto jevu bude prázdnota Vesmíru.

Svět je dutý.Hmota je dutá.Zvětší-li se jádro atomu na velikost oomeranče,nejbližší elektrony budou od něj vzdálené šest až osm kilometrů.

Čím více má rostlina oxydu uhličiého,tím menší mohou být tyto trubičky a tím méně se jimi rostliny odpařiváním zbavují vody a tím méně ubývá vody v krajině.

      ČÍM VÍCE PŘIBÝVÁ OXYDU UHLIČITÉHO V KRAJINĚ, TÍM VÍCE SE jím krajina otepluje a odvodňuje,ale současně přes rostliny se tento úbytek vody snižuje.
 
==Prázdnota Vesmíru jako marginalita==
Neutrino proto,že nemá náboj proletí bez potíží Zeměkoulí.A při tom my když jdeme po podlaze, cítíme pevnou půdu pod nohama.Je to tím,že elektrony v našich nohou interagují s ekektrony v podlaze.

Elektrony neobíhají sice podle jader atomů,ale jsou kolem nich zozmístěny a k tomu potřebují prostor.

Zdálo by se,že v jádře atomů jsou neutrony a protony na sebe namačkány a není tam proto prázdnota.Ale není tomu tak.Neutrony a protony jsou tvořeny kvarky a kolem nich je opět prázdnpta.
[Matematika] [Fyzika]