Přeskočit na obsah

Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Duality infinitezimálního počtu 19

Z Wikiverzity

Indukce vytváří řetěz

Řetězení událostí[editovat]

Můj otec trochu kdysi pomohl mamince mé neteře.Ani ve snu ho zřejmě ale nenapadlo,že teď její dcera trochu pomůže mě.Řetězce fungují.

KROK PO KROKU K POKROKU[editovat]

To bylo krédo počítačových kurzů pro seniory,které vedla pani Michková na Radnici Prahy 4.

Indukční řetěz[editovat]

představme si přirozená čísla jako řetěz: n = 1,n plus 1 = 2,n = 2,n plus 1 = 3 atd.

Chceme -li tedy dokázat,že něco platí pro každé přirozené n,musíme dokázat,že to platí pro n = 1 a že když to platí pro n,tak to platí i pro n plus 1.

Když tedy chceme dokázat,že derivační vzorec nx0 na(n-1) platí pro každé přirozené n,musíme dokázat,že platí pro n = 1 a že když platí pro jisté n,tak že platí i pro n plus 1,čili,že platí i ve formě (n plus1)x0 na n.

Dva principy řetězu[editovat]

1.Musí existovat jeho první článek 2.Musí existovat schopnost ke každému článku přiřadit článek další.

=Kvantový řetěz[editovat]

V kvantové mechanice čas není nebo se mění skokem.Neboli plyne ve formě Planckových čČSOVÝCH ÚČINKOVÝCH KVANT.Lze si je tedy také představit jako řetěz s těmi dvěma charakteristikami.

1.Existuje první časové kvantum. 2.Existuje schopnost ke každému časovému kvantu přiřadit kvantum další.Při kratších časových kvantech by zřejmě tato vlastnost mizela. [Matematika][Fyzika]