Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Duality infinitezimálního počtu 13

Z Wikiverzity

Fundament[editovat]

Zamysleme se nad vztahem lim sin x / x,x v 0, =1,který je fundamentální který je fundamentální pro výpočet derivace sinu.

Motivace[editovat]

Jsou dvě názorné motivace.Když se podíváme do tabulek funkce sin x,tak zjistíme,že pro malé hodnoty argumentu se sin x / x liší zcela nepatrně od 1.

Motivace 2[editovat]

Za druhé vyjděme z jednotkové kružnice.Pro malá x je sin x /x jen málo menší než 1.

        sin x menší x menší tg x,tedy sin x / x menší 1, cos x menší sin x / x
        
==Kruhová motivace==
Imagine,představme si,že chceme dokázat pravdivost rovnice lim sin x / x, x v 0, =1.Poměr sin x / x je poměr sečny funkce f,sin x v bodě 0.
 v bodě 0.
         lim sin x / x, x v 0
 
 je směrnice tečny funkce f v bodě 0.Z platnosti rovnice lim sin x / x , x v 0, = 1 plyne,že směrnice této tečny je rovna 1.Zároveň z platností rovnice lim sin x / x ,x v 0 , = 1 plyne,že f´(x0) = cos x0 ´1.Ale to je směrnice tečny sinu v bodě 0.Tedy dvěma různými cestami jsme dospěli k témuž výsledku, že směrniuce tečny funkce sinu v bodě 0 je 1,ciož svědčí io správnosti našeho původního předpokladu,že lim sin x / x,x v 0,je 1.
 

Absolutní zákon[editovat]

Jediný absolutní zákon,který v přírodě exisruje je,že žádný absolutní zákon neexistruje.Třeba hraniční rychlost,která existuje v teorii relativity neexistuje v kvantové teorii,protože tam čas vůbec není nebo se mění skokově.Způsob,jak to dělá je zatím potvrzen poze počítačovými modely.Satelyty kolem Slunce mají zatím

Absolutně neexistuje ani základní zákon termodynamiky,který říká,že teplota se sdílí poze jednosměrně z teplejšího tělesa na chladnější.Tento zákon ale neodpovídá u Sluneční Korony.Má teplotu 5 milionů stupňů,ale přitom má z jedné stranu mrazivý Vesmír a z druhé strany nepříliš teplý povrch Slunce,ale z něj právě Korona čerpá svě teplo.Jak to dělá je zatím potvrzeno poze počítačovými moidely.

Na povrchu Slunce probíhá rekonekce,přepojování magnetických siločar.Je spojen se snižováním energieKaždý děj v přírodě probíhá ve směru snižování energie.Je to takvá energetická šlupka,že při tom vznikají různé druhy vln,které současně s turbulencí přenáší tuto energii do KJorony a zahřívají ji.

Mezi tyto vlny patří i vlny ALFEROVY.Tento fyzik se díval na plazmu jako na kapalinu.ve mkteré mohou vznikat vlny.Vyneslo u to Noblovu cenu.

 [Matematika] [Fyzika]Sn úplně rozcupovala.Má obrovskou teplotu 5 milionů stupňů a přitom z jedné strany má mrazivý Vesmiír a z druhé strany nepříliš teplý povrch Slunc,ale z něj se právě ohřívá.