Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Duality infinitezimálního počtu 12

Z Wikiverzity

Zelený třílístek vlastností=[editovat]

Petr Fiala je chytrý,stateční a seriizní.Vitalij Kličkov je boxer a je také statečný.Můj otec byl boxer a byl také statečný.Žertem říkal,že boxoval v Paříži.Otec byl sparring partnerem Vildy Jakše.Ten boxoval v Paříži s Australanem Marcelem Tillem,mistrem světa v boxu ve střední váze.Vilda Jakš mu vydržel všech 12 kol,ke konci ale lezl po kolenou a plakal.Vilda Jakš potom skončil jako střelec bombarderu na kanálu La Manche.

Doměnka[editovat]

Domnívám se,že před vánoci roku 1991 se bez mého vědomí,přes mého známého fyzika,dostala k václavu Havlovi,tehdy presidentovi, moje laická fyzikální hypotéza bez důkazu.A on byl tak skvělý, že jí uvěřil.Alesopoň to naznačoval jeho novoroční projev v roce 2000.Tedy v posledním roce dvacátého století a také posledním roce druhého tisíciletí.

V té hypotéze byly dva předpoklady.Především jsem předpokládal,že hraniční rychlost při zpětní plynutí času je -c.Vycházel jsem z toho,že avětelný paprsek letí ze slunce na Zemi 8 minut.Pokud by zpětně plynul čas,tak by na ni letěl zřejmě -8 minut.Lze asi těžko předpokládat,že při zpětném plynutí času se změní znaméko vzdálenosti obou těles.Spíše lze předpokládat,že se při tom změní znaménko hraniční rychlosti.A když potom vydělíme vzdálenost těch těles -c,tak dostaneme těch -8 minut.

Dále jsem v té hypotéze předpokládal,že ve Všehomíru jsou tři druhy času:jeden čas plyne vpřed,druhý zpět a třetí plyne vpřed nebo zpět podle potřeby.V hloubkových stanicích metra jsou tři eskalátory,jeden jede nahoru,druhý dolu a třetí jede nahoru nebo dolu podle potřeby.Tím jsem se inspiroval.

Václav Havel v tom novoročním projevu vyslovil slovo Všehomnír.Nikdy jindy jsem ho od něj neslyše.Také řekl větu:Touhu být otcem nelze odvodit ze zákona nabídky a poptávky.Ten můj známý fyzik se na mě informoval v ÚHKT,kde jsem byl tehdy střážný a tam se dostalo,že se snažím o kontakt se svojí biologickou dcerou.A Václav Havel chtěl mít také děti

Vyšší dívčí výpočtu derivace[editovat]

Vypočítejme derivaci funkce f:y = sin x v libovolném bodě x0.Zde to již není tak snadné.Hlavní pomoc pro výpočet poskytuje rovnost:

      lim sin x/x,x v bodě 0, = 1.

Kromě toho potřebujeme tento vzorec z trigonometrie:

      sin alfa - sin beta = 2sin alfa (alfa -beta)/2  . cos (alfa plus beta)/2.
S tímto si již lépe poradíma:
      ( (f(x) - f(x0))/(x - x0) = (sinx - sin x0)/(x - x0)=
      ((sin(x - x0)/2) cos (x - x0)/2 ) )/(x - x0) =
      ((sin(x - x0)/2)/((x - x0)/2))cos(x - x0/2.

Blíží-li se nyní x k x0 pak h = (x -x0)!2 s blkíží k 0.A

      lim(sin (x - x0)/2)/((x - x0)/2),x v x0, = lim (sin h)/h,h v 0, = 1.
      
Hiuerarchie infinit počtu se projevuje i tím,že sice derivace součinu není není součiunem derivací,ale limita sočinu je součenem lkimit.Vztaženo k rovnicím.První funkce v naší rovnice měla limitu 1,Druhá funkce je cos(x plus x0)/2Její limitou je
      limcos(x plus x0)/2 x v x0, =cos x0.

Tedy f´(x0) = 1 . cos x0 = cos x0.

[Matematika] [Filosofie]