Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dualita stability planet

Z Wikiverzity

Úvod[editovat]

V Booleově algebře platí princip duality zcela obecně.Každé rovnosti dvou výrazů přísluší rovnost výrazů,které jsou k nim duální ve smyslu transformace:0 se změní na 1 a naopak a konjunkce se zamění za disjunkci a naopak.Pojem Booleova funkce se v podstatě kryje s pojmem logická funkce.Rozdíl je pouze v algebraickém vyjádření.V logickém výrazu se mohou vyskytovat jakékoliv dílčí operace,zatímco v Booleově výrazu to může být pouze operace negace,konjunkce nebo disjunkce.

0,1 jako čísla[editovat]

Mimo Booleovu algebru se dualita vyskytuje pouze sporadicky a je pokaždé jiná.Třeba na stav n nezávisle proměnných se můžeme dívat duálně buď po stránce logické a přiřadit mu hodnotu nějaké logické funkce a nebo se na něj můžeme dívat po stránce numerické jako na stavový index představující nějaké množství,nějaké číslo.

Největší stavový index n proměnných je (2 na n)-1.To proto,že (2 na n)-1=2 na (n-1)+ 2 na (n-1)-1.2 na (n-1) je číslo,které představuje proměnná x(n),má-li hodnotu 1.A 2 na(n-1)-1 je největší stavový index proměnných x(1),x(2)...x(n-).

Chápeme-li symboly 0,1 jako čísla,můžeme Booleovy funkce porovnávat nejen podle rovnosti,ale i podle nerovnosti.Jarník říkal,že nerovnosti mají ještě větší význam než rovnosti.

Císař[editovat]

První tajemník Tomáše Garryka Masaryka,pan Císař říkal,že matematika je věda o ničem,ale vytváří symboly,které jsou o něčem a v to je její význam.

Olga[editovat]

Jan Tříska říkal,že Olga Havlová říkala,že každá věc má dvě mince namísto,že každá mince má dvě strany.

Planety[editovat]

Dualita stability planet spočívá v tom,že při svých obězích kolem Slunce musí zachovávat dva zákony zachování.Zákon zachování momentu impulsu planet a zákon zachování energie planet.

Cyril Höschl[editovat]

Profesor Cyril Höschl řekl,že z víření světa doleva a doprava vznikají pravidla a uvedl jako příklad jízdu vlevo,resp.vpravo.Přirozená byla jízda vlevo.Vyplývá to z toho,že chodci chodili dříve vlevo.To proto,že k levému boku měli připoutanou pochvu s mečem,aby jej mohli pravou rukou vytáhnout a mávat jím.Kdyby chodili vpravo,tak chodec jdoucí proti nim by jim mohl meč z pochvy vytáhnout.Z téhož důvodu se i na koni jezdilo vlevo protože jezdec měl opět pochvu s mečem připoutanou k levému boku.Ta jízda vlevo přešla i v jízdu povozů a později i aut vlevo.

Proto vzniklo pravidlo přednosti aut přijíždějících zprava.Při jízdě vlevo bylo vidět za roh domu stojícího vpravo,za nímž mohlo vyrazit auto,které mělo přednost.Když potom se náhle začalo jezdit vpravo,tak toto pravidlo zůstalo paradoxně v platnosti i když při jízdě vpravo nevidíme za roh domu stojícího také vpravo,odkud může přijet auto s předností.

Závěr[editovat]

Říká se,že k magickému povodí Vltavy patří Branické skály, astrální linií spojené s letohrádkem v Oboře Hvězda.Na své parcele před chatičkou mám mělkou kameninovou prohlubeň.V ní je malá soška jakéhosi sedícího Buddhy s podepřenou hlavou.Tu sošku tam zřejmě dal můj strýc Jenda,měl umělecké sklony.Tato prohlubeň jakoby byla nějakou linií spojena s nočním osvětlením mého souseda napájeným slunečním světlem.Na této linii leží malý zatravněný plácek,který je součástí parcely mého strýce ,připomínající francouzskou zahradu.Na tom plácku sedávají vnučky mého souseda.

Na opačné straně této linie leží moje chatička.S tímto sousedem mne spojuje nejen tato linie,ale i velmi dobré sousedské vztahy,Říká,že moje parcela zase připomíná anglickou zahradu.

Matematika Fyzika