Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dualita jako přirozenost

Z Wikiverzity

Lanýe vždy rostou ve dvou.Třeba v Itálii pes najde lanýže u kořene stromu a jeho průvodce musí najít toho druhého lanýže.

I živočichům může být vrozená dualita.Je tomu tak třeba u vosíků.

Profesor Jan Žďárek ve své knížce Hmyzí rodiny a státy píše že z čeledi,do které patří vosy,vosíci a sršni má nejraději vosíky.Jejich sociální uspořádání má armádní charakter.Navíc do jejich hnízda je vidět,protože jejich plástve nejsou překryty chrustou jako je tomu u vos.

Samičky vosíků o svou hyerarchi v hnízdě musí bojovat.NEJPRVE SE OD SOUBOJE ODSTRAŠUJÍ ODSTRAŠUJÍCÍMI POHYBY-vrtěním zadečku.

Když k souboji přece jenom dojde,tak šetří energií.Vytvořili systém připomínající armádní strukturu.

Mření sil má klovací pořádek.Tak jako ve vojsku zařazení vojáka je na první pohled vidět podle jeho armádních výložek,aniž by se musely znova zkoumat jejich schopnosti,i vosíci si zavedli armádní výložky,podle kterých je na první pohled vidět jejich postavení v hnízdě,aniž by o ně stále znova musely bojovat.

Své armádní výložky samičky vosíků nosí na svém obličeji a jsou tvořeny charakteristickou černožlutou kresbou složenou z černých pruhů a žlutých teček. Čím je samička úspěšnější v v soubojích,tím více má žlutých teček v té kresbě na obličeji.

Falešné armádní výložky[editovat]

Vědci provedli tento pokus:Přidělali samičce více teček na obličeji a sledovali,jak se k nim, jejich družky budou chovat.V některých případech skutečně uznali tuto jejích falešnou zařazenost.To tehdy,když s nimi dosud nezápasily a neznali jejich skutečnou sílu.

Když ale poznali,že jejich skutečná síla neodpovídá kresbě na jejich obličeji,zachovali se k nim mnohem tvrději než kdyby s nimi prohráli v souboji.

Dualita armádních výložek[editovat]

Bylo ale čím dál zřejmější,že k odhalování těchto podvodnic musí mít samičky vosíků ještě nějaké jiné vodítko než souboje.

A vědci toto vodítko odhalili.Úspěšnost v soubojích se samičkám nezapisuje jenom do žlutých teček na obličeji,ale i do jejich charakteristické vůně jako výsledek souboje.

Vítězící samička voní jinak než samička poražená.

Tedy dualita armádních výložek vosíků spočívá v to,že jejich hodnost je vyjádřena nejen žlutými tečkami na obličeji,ale i charakteristickým zápachem jejich nositele.