Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dualita atomového výbuchu

Z Wikiverzity


Oppenheimer[editovat]

Jeho při té podívané napadl indický verš:

      JSEM SMRT,KTERÁ BERE VŠE
      
Atom jako zbraň byla použita jenom jednou a doufejme,že to bude naposledy.

Byla objevena radioaktivita a samorozpad uranu.V jeho jádře je napěchováno tolik protonů a neutronů,že je jádro neudrží a vlivem odpudivé síly protonů se rozpadá.

Ukázalo se,že nejlépe lze tento rozpad přeměnit v řetězovou reakci u plutonia 239.Problém ale je udělat z této reakce řetězový výbuch.

Vytvořili se dva válce,z nichž každý obsahoval tolik plutonia,které nebylo schopno řetězové reakce,ale v obou válcích bylo množství plutonia,které řetězové reakce již schopné bylo.Jak ale odpálit atomový výbuch,který by nzničil odpalovatele.

==Dualita a výbuch==
Bylo to možné jedině na základě duality,použití ještě jedné výbušniny,dynamitu.Oba válce se obalily dynamitem a ten se odpálil.Výbuch byl tak silný,že než se mohlo plutonium rozptýlit,tak došlo k řetězové reakci

==Univerzalita duality==
Jako atomový výbuch lze provést pouze duálně,ani matematiku nelze vybudovat bez dualit.Představme si třeba,že bychom graf funkce zkoumali poze pomocí globálních extrémů a nezavedli bychom lokální extrémy.Scházela by nám jedna stránka duality.O propojení těchto stránek se lze přesvědčit třeba takto.

Jestliže má funkce v množině spojitou derivaci,a v jediném jejím bodě má tuto derivaci nulovou,tak má-li funkce v tomto bodě lokální extrém,tak je to extrém na této množině.