Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dualita Newtonova zákona

Z Wikiverzity

Dualita druhého Newtonova zákona[editovat]

        P=a.m ekvivalentní P=1/2.v na druhou/s . m

Plyne z toho,že rychlost dělená časem se rovná polovičnímu čtverci rychlosti dělenému drahou.

Základní rovnost[editovat]

        v/t = 1/2 v na druhou /s 
      t=doba pohybu tělesa,v=rychlost tělesa,s=dráha pohybu tělesa

Tedy přírůstek rychlosti za jednotku času krát hmota tělesa rovná se síle púsobící na těleso.

Nebo také přírůstek polovičního čtverce rychlosti tělesa za jednotku dráhy tělesa krát hmota rovná se síle působíci na těleso.

Působí-li na těleso konstantní síla,tak je konstantní rychlost změny

1.rychlosti tělesa v tom smyslu,že změní-li se doba pohybu tělesa o stejnou velikost změní se o stejnou velikost i rychlost tělesa.

2.polovičního čtverce rychlosti tělesa v tom smyslu,že změní-li se dráha tělesa o stejnou velikost,změní se o stejnou velikost i poloviční čtverec rychlosti čelesa.

Použijeme-li vztahu,že zrychlení je rovno síle dělené hmotou,můžeme psát:

         1/2.m(v2 na druhou - v1 na druhou ) = F(s2 - s1)
         resp.1/2.m.v na druhou=Fs

F je síla působící na předmět o hmotě m po dráze s.Tedy změní-li se o stejnou velikost dráha s po níž působí na těleso o hmotě m konstantní síla F,změní se i o stejnou velikost veličina 1/2mv na druhou.Tedy působí-li na těleso o hmotě m konstantní síla je konstantní i rychlost změny veličiny 1/mvna druhou.Nezáleží na rychlosti se kterou se opředmět pohybuje,ale pouze na dálce dráhy po níž na něj působí konstantní síla.

Vyhození vzhůru[editovat]

Hodíme-li nějaký předmět vzhůru,vrátí se nám s touž rychlostí,s jakou jsme ho vyhodili.Když předmět stoupne o 1 cm,tak se veličina 1/2mvna druhou zmenší o velikost F krát 1cm.Při nhávratu projde předmět opět týmž centimetrem a 1/2mvna druhou opět vzroste o stejnou velikost.Při návratu do výchozího bodu se tedy veličina 1/2mvna druhou zvětšila o tolik,o kolik se při stoupání zmenšila.

Veličina 1/2mvna druhou se nazývá kinetická energie.Kinetická energie volně padajícího předmětu stoupá o hodnotu Fs.F je síla a s vzdálenost,kterou předmět prošel.Nebo stopá-li předmět do výše h,jeho kinetická energie se zmenší o Fh.Ať tedy částice stoupá nebo padá součet 1/2mvna druhou + Fh zůstává konstantní.Sčítanec Fh se nazývá potencionální energie.

Ekvivalenty[editovat]

Tedy ekvivalentem potencionální energie Fh je kinetická energie 1/2mvna druhou a naopak.

Přeměna[editovat]

Předmět s kinetickou energií 1/2mvna druhou stoupá do takové výšky h až se veličina 1/2mvna druhou přemění na potencionální energii Fh.

Předpoklad[editovat]

Přijměme fakt,že mechanická energie je pouze jednou z mnoha různých forem energfie.Když nauka o teple byla postavena na kvantitativní základ,takže bylo možné měřit množství tepla přišlo se na to,že množství tepla vzniklé z určitého množství mechanické energie je vždy stejné.Vysvítá z toho,že mechanická energie s mění v teplo v určitém poměru.Nazveme-li tepelným ekvivalentem určitého množství mechanické energie energii tepelnou z tohoto množství vzniklou,pak ani tření nebude energii ničit,ale pouze přeměňovat energii mechanickou na energi tepelnou.

Fyzika Matematika

Tedy