Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dotaz prvňáčka a smysl čísla

Z Wikiverzity

V pořadu Meteor byl vznesen dotaz prvňáčka:jak je největší číslo,které á smysl?Odpovídal profesor Kulhánek:Pomiňme to,že velikost čísla ja relativní.Číslo 5 je menší než číslo 3,ale větší než číslo 8.

Ke každému číslu lze připočíst číslo 1 a dostaneme číslo větší.Neexistuje žádná hranice čísel.Čísel je nekonečně.Nekonečno ale má smysl jenom v matematice.Na základě současných znalostí mu nelze přiřadit žádný fyzikální smysl.

Hledejme tedy největší číslo,které má fyzikální smysl.Takovým číslem by mohl být počet všech částic ve Vesmíru.Vesmír vidíme poze po horizonz viditelného Vesmíru daný stářím Vesmíru,což je cca 14 miliard let.

Ve Vesmíru vidíme tedy pouze do vzudálenosti 14 miiard světelných let.V tomto Vesmíru bychom mohli zjistit počet všech části,protože známe hustotu vesmíu.Jenomže za vteřinu se tento viditelný Vesmím zvětší o světelnou vteřinu.

Zjištěné číslo tedy není stabilní Hledejme tedy největší stabilní číslo s fyzikálním smyslem,Obra%tme se k Velkému třesku čísla u něj budou stabilní,protože ten se nebude opakovat.Pouze budu záviset na použitých jednotkách.

Hledaným číslem by mohla být hustota Vesmíru na jeho počátku.Podle obecné teorie relativity tato hustota se zvětšuje nade všechny meze.Avšak na počátku Vesmíru neplatí teorie relativity,ale kvantová teorie a ta má konečnou hodnotu,velmi vysokou.Je to 10 na 94 gramů na centimetr krychlový v představitelných jednotkách.

Srovnání[editovat]

Pikosekunda je 10 na -12 sekundy.Číslo 10 na 298 vyjadřuje stáří Vesmíru v pikosekundách.To číslo je rozhodně menší než 10 na 94 udávající hustotu Vesmíru na jeho pčátku.

Hypotéza[editovat]

Jestliže obecná teorie ralativity předpovídá hodnotu nějaké veličiny,která nemá hranici,tak přestává platit jako je tomu u hustoty Vesmíru na jeho počátku.

Super úplněk[editovat]

Pan Suchan,mluvčí pražské hvězdárny vysvětluježe super úplněk nastává,když je měsíc na své eliptické dráze nejblíže Zemi.Tím bude větší protože vnímáme niukoliv skutečnou velikost věcí,ale jejich zdnánlivou úhlovou velikost.Zároveň ale bude svítit více,cž je reálná záležitost.

Hypotéza 2[editovat]

Zdánlivé a skutečné tvoří nedělitelnou dvojici.

Kubáčkova babička[editovat]

Ekonom Kubáček říká,že jeho babička dobže vyjádřila strategii v těžké době:na prvniím místě je vlastní rodina,potom je nejbližší okolí a potom je vlastní houževnatost a doufat,že stát nubude moc házet klacky pod nohy.