Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Doplnění výroku

Z Wikiverzity

Jeden dřívější vědec řekl,že vše pochází z vajíčka.a přitom nemohl ani tušít,jak malé vajíčko může být.Přes veškerý pokrok genetického inženýrství názor současných vědců je,že uvedený výrok bude ještě dlouho platit.

Nic na tom nemění ani úspěšný pokus vypěstovat myší embryo bez vajíčka.Vajíčko je speciální buňka.Dokáže rozbalit a spojit dvě genetické informace a dělit se.Čeká ale na určité "šťouchnutí",aby se rozběhla a začala se dělit.Tím šťouchnutím zpravidla bývá přítomnost spermie,na kterou čeká.

Jakmile se začne vajíčko dělit,už to není vajíčko.Prochází dvěma fázemi miozou mitozou.Genetičtí inženýři jsou schopni vyvolat to šťouchnutí chemicky.Vajíčko přeskočí fázi miozy a dělí se mitozou.Dokáže rozbalit genetickou informaci a dělit se.Jakákoliv buňka v mitoze to ale nedokáže.Rozbaluje to genetickou informaci jinak.

Embryo dělící se mitozou si zachovává vlastnosti vajíčka byť má pouze mateřskou genetickou informaci.Tedy lze nasimulovat šťouchnutí do vajíčka,ale ne vajíčko samotné.Bez vajíčka to stále nejde.Zkusme uvedený výrok onoho vědce takto doplnit:

                Vše pochází z vajíčka a ŠŤOUCHNUTÍ

Zkusme tento výrok pojímat poněkud obecněji.Podle Herakleita Vesmír řídí blesk.To je také určité šťouchnutí.Před 4,5 miliardami let existoval určitý rotující oblak plynů a prachu.Čekal na šťouchnutí obdobně jako vajíčko čeká na spermii.To šťouchnutí přišlo v podobě rázové vlny vyvolané výbuchem supernovy.

Tím z toho rotujícího oblaku vzniklo něco jiného.Uprostřed něj vznikla boule o proti odstředivé síle rotace začala působit gravitace.Vlivem ní se začala boule zvětšovat,rostla v ní teplota a tlak až se v ní zapálila termojaderná reakce a vzniklo světlo.

Z rotujícího oblaku,který nám představoval určité "vajíčko" vznikla Sluneční soustava.

Výraz fenomenologie pochází z řeckého fainomai,ukazuji se.Vyjadřuje přesné zkoumání jevů,aby mohlo nahradit zkoumání podstat a skutečností samých.Fenomenologie se tedy zabývá zkušeností,tím jak se věci člověku "samy"ukazují.

Systém "vajíčko a šťouchnutí" nám také pouze cosi ukazuje aniž se zabývá podstatou skutečnosti.V moderní filosofii založil fenomenologii Edmund Hussler ve snaze o pevnější a určitější založení filosofie,aby se tak mohla stát pevným základem pro vědecké zkoumání skutečnosti vůbec.

Hussler navázal na Descartovu vědeckou pochybnost o jakékoliv vnější zkušenosti.O každé je možné pochybovat.Jedinou jistotou je to pochybování samo.

Podle Finka v knížce Bytí,Pravda,Svět,věda dokáže pochybovat o všem kromě sebe samé.Naopak filosofie dokáže pochybovat i o sobě samé.

Fyzika,Filosofie