Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dialektika klasické mechaniky 9

Z Wikiverzity


Tření tedy energii neničí,ale pouze přeměňuje mechanickou energii v energii tepelnou.

Parní stroj naproti tomu mění energii tepelnou v energii mechanickou.Ukazuje se,že je mnohem snazší měnit energii mechanickou v energii tepelnou než naopak.

Existují ještě další formy energie.Jedna z nich je energie chemická.Při spalování uhlí,tj.při slučování uhlíku a kyslíku objevuje se tepelná energie zdánlivě odnikud.Hoření však bude spadat pod zákon o zachování energie,jestliže budeme předpokládat,že látka obsahuje chemickou energii v souladu se svými chemickými vlastnostmi a že energie uhlíku a kyslíku sama o sobě je větší než energie sloučeniny.Jinými slovy hoření mění chemickou energii v teplo.

Základní tendence přírody[editovat]

Tyto tendence jsou dvě.Jednak je to tendence minimalizovat energii.Proto uhlík a kyslík vytváří sloučeninu,která má méně chemické energie než ony samy o sobě.

Druhá základní tendence v přírodě je udržovat rovnováhu.Proto ubylá chemická energie nepřijde v niveč,ale přemění se v ekvivalent jiné energie,energie tepelné.

Tuto tendenci zachovávat rovnováhu nazýváme zákonem zachování energie.


Elektrická baterie mění chemickou energii v elektrickou,motor elektrickou energii v mechanickou,elektrický ohřívač elektrickou energii v teplo.

Měniče energie[editovat]

Zde tyto měniče byly:hoření,elektrická baterie,motor,elektrický ohřívač.Je ještě jeden měnič energie.Někteří vynikající umělci a vědci,např.Antonín Dvořák,Einstein se považovali pouze za průtokové ohřívače,kteří boží energii mění ve svá díla.

Giordano Bruno[editovat]

Ten nepochyboval o existenci boží,Hledal jenom jeho místo ve světě.On věděl,že Vesmír nemá střed.Stejně tak místo Bohů neexistuje ve světě.Sem vysílají jenom energii.

Většina forem energie lze kvantifikovaně měřit.Ve všech zkoumaných procesech byla energie vždy v rovnováze.Zjistíme při to,že se nemusíme vzdát principu zachování energie,ačkoli narazíme na závažný případ,v němž tato otázka může ještě budit jisté pochybnosti.Je tedy velká pravděpodobnost,že zachování energie je univerzálně platný zákon přírody.

[Fyzika] [Filosofie]