Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dialektika klasické mechaniky 7

Z Wikiverzity

Imagine[editovat]

Představme si,že vítr vane stejným směrem v přízemní vrstvě.U země má rychlost nulovou.Se stoupajicí výškou se jeho rychlost zvyšuje.Předmět do kterého se vítr opírá máme přivázaný na provázku a opisujeme jím kružnici ve svislé rovině tak,že v horní polovině kružnice předmět má stejný směr pohybu jako vítr a v dolní polovině má směr opačný.

V horní polovině kružnice tlak větru zvyšuje rychlost předmětu a v dolní polovině snižuje jeho rychlost.Protože v dolní polovině má vítr menší rychlost,tak každým oběhem předmětu se jeho rychlost zvyšuje až dosáhne rychlosti větru v horní polovině kružnice.

Tehdy se již nedá předpokládat,že tlak větru,závisí pouze na poloze předmětu a nezávisí na jeho rychlosti.

Síla je proto nekonzervativní i když závisí jen na poloze předmětu,jestliže,vykonává na předmětu nějakou práci při opisování uzavřené křivky.

Tuto veličinu,práci,která se vykonává při opisování určité uzavřené křivky nazýváme "cirkulace".Rozdíl mezi konzervativními a nekonzervativními silami byl pro nás důležitý již dříve.Spočívá v tom,že konzervativní síla nemá cirkulaci.Při opisování uzavřené křivky nevykoná práci.Naopak nekonzervativní síla má cirkulaci.Při opisování uzavřené křivky vykoná práci.

Příroda v boji[editovat]

Některé hvězdy se dokáží načančat jako mladé slečinky.Tyto hvězdy plné floků a skvrn jsou hvězdy horké 1 700 stupňů Kelvina.Tyto fleky mohou být různých barev,červené,modré,zelené atd.Záleží na tom,jaké složení prvků má povrchová atmosféra těchto hvězd.Tyto hvězdy mají silné magnetické pole.

Toto zmalování je u každé hvězdy stejně jedinečné jako ,otisky prstů u lidí.Otáčením těchto hvězd ty skvrny vytvářejí pásy,Je zajímavé,že jsou v nich různé nepravidelnosti,nějaké přerušování.

To dokázali vysvětlit až brněnští astronomové.Tyto podivné vlastnosti jsou způsobeny tím,že oblaka atmosféry těchto hvězd jsou uvězněny v silných magnetických polích,kde spolu bojují síla gravitační se silou magnetickou a hmota se zářením.

ZŘEJMĚ BOJUJÍCÍ SÍLY JSOU VŽDY NEKONZERVATIVNÍ.

[Fyzika] [Filosofie]