Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dialektika klasické mechaniky 6

Z Wikiverzity

Přejdeme-li od omezeného případu pohybu po přímce k obecnějšímu,nebude už platit,že síla závislá jenom na poloze je konzervativní.

Dá se to pochopit na tomto příkladu.Představme si předmět vystavený větru vanoucímu nad nějakou rovinou.Rychlost větru na zemi se rovná nule,ale s výškou roste.Předpokládejme dále,že máme těleso,na které bude působit vítr určitou silou a tato síla závisí na jeho rychlosti v daném místě,v našem případě pouze na tom,na kterém předmět právě je.

Upevněme předmět na provázek a opisujme s ním kružnici ve svislé rovině.Nechť v horní polovině kružnice se předmět pohybuje ve směru větru.Předmět má stejný směr jako vítr,vítr tedy koná kladnou práci,tj.kinetická energie větru se zvyšuje.V dolní polovině kružnice se předmět pohybuje v opačném směru a vítr mu tedy bude bránit v pohybu.Podle našeho předpokladu je však vítr u země slabší než nahoře a ztráta kinetické energie tím vyvolaná se proto nevyrovná přírůstku kinetické energie v horní polovině kružnice.

V reálných podmínkách by předmět získával energii při každém oběhu a jeho rychlost by se zvětšovala dokud by se nevyrovnala rychlosti větru,kdy se už nedá předpokládat,že tlak větru závisí pouze na poloze předmětu a nezávisí na jeho rychlosti.

A přesto síla působící na předmět je konzervativní a respektuje zákon zachování energie.

Obecný pohyb[editovat]

U obecného pohybu již nelze předpokládat,že konzervativnost síly,tedy schopnost zachovávat zákon zachování energie závisí jenom na poloze předmětu a nikoliv také na jeho rychlosti.

Nepodávejte ruku číšníkovi[editovat]

To radil režisér Němec v jedné debatě.

Neměl ale přímo na mysli profesi číšníku,ale obecněji měl na mysli nějaké přisluhovače.

Režisér Němec s nějakou společností chodili de nějaké restaurace,kam chodil také Jiří Štaidl.

Ten prý vždy dával číšníkovi veliké spropitné,ale nikdy mu nepodal ruku.Až jednou mu ruku podal.

V té restauraci se potom o tom mluvilo.V té chvíli až byl ale Jiří Štaidl mrtvý.

[Fyzika] [Filosofie]