Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dialektika klasické mechaniky 5

Z Wikiverzity

Síly,pro které platí,že předmět se vrací původní rychlostí,popsaným způsobem,se nazývají konzervativní,protože pro ně platí zákon zachování energie.

Potenciální energii můžeme opět určit sečtením celkové práce,kterou síla vykoná při pohybu z uvažovaného bodu zpět do bodu referenčního.Potenciální energie se v našich úvahách vyskytuje jedině proto,abychom mohli srovnat ve dvou různých případech.

Pouze rozdíly v potenciální energii jsou určeny jednoznačně.Můžeme ji odečítat od libovolného referenčního bodu,pokud to děláme důkladně.

Existuji však síly zřejmě síly,které konzervativní nejsou.Jsou to zejména všechny síly závislé na rychlosti předmětu.Příkladem takové nekonzervativní síly je tření,protože má vždy opačný směr než je směr pohybu předmětu.Předmět klouzající po stole ztratí něco ze své rychlosti proběhne-li určitou vzdálenost.Vrátí-li se stejnou cestou,nezíská zpět ztracenou energii,ale naopak ztratí další.

Je opravdu zřejmé,že žádná síla závislá na rychlosti nemůže být konzervativní(pro předmět pohybující se na přímce),protože předmět může procházet stejným bodem různým směrem a různou rychlostí a změny v kinetické energii se nebudou rušit.

Nekonzervativní síly mohou vést k růstu kinetické energie stejně tak jako k jejímu ubývání.Toho druhu je například síla páry působící na píst parního stroje.Rozvod páry je tu proveden tak,že pára vystupující z válce tlačí na píst,jakmile se však píst vrací přívod páry se zastavuje a není proto stejně velký protitlak.

Větší předěl[editovat]

Větší předěl mezi člověkem a zvířaty,než tvoří používání nástrojů,to také některá zvířata umí tvoří používání ohně.

Název Ohňová země nevznikl proto,že by tam samovolně vznikaly požáry,ale proto,že se jimi domorodci varovali před přicházejícím nebezpečím,které pro ně představovalo pět podél břehu plujících Magaljenšových korábů.

[Fyzika] [Filosofie]