Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dialektika klasické mechaniky

Z Wikiverzity

První Newtonův zákon je Galileův princip setrvačnosti:Těleso setrvává v rovnoměrném přímočarém pohybu.Každou změnu tohoto pohybu.Každou změnu tohoto pohybu považujeme za působek,působení nějaké síly.

Druhý Newtonův zákon říká,že síla je součin hmoty tělesa a jeho zrychlení:P = m.a.

To,že gravitační síla působící na těleso,tj.jeho váha je přesně úměrná jeho hmotě,jeho setrvačnosti,není náhoda vedlo v obecné teorii relativity k novému názoru na gravitaci.

Zrychlení je vektor.Tedy má směr i velikost.Když se těleso pohybuje konstantní rychlostí po zakřivené dráze,pohybuje se zrychleně.Toto zrychlení mu musí dodávat nějaká síla.Ta směřuje do středu zakřivení.

Pohybuje-li se těleso konstantní rychlostí po kruhové dráze o poloměru r,jeho zrychlení je v na druhou/r.Podle Newtonova zákona,síla,která mu tuto zrychlení dodává je (m.v na druhou/r),m je hmota neboli setrvačnost tohoto tělesa.

Třetí Newtonův zákon je princip akce a reakce.Abychom částici přiměli pohybovat se zrychleně,musíme na ni působit silou,Stejně velkou silou,ale opačně působící působí zase ona na nás.Kolikrát bude naše hmota větší než hmota částice,tolikrát bude naše zrychlení menší než zrychlení té částice.Tedy princip akce a reakce umožňuje určování velikosti hmot.

Jeden lékař[editovat]

Jeden lékař řekl,že v přírodě je vždycky něco za něco.To je vlastně také určitý princip akce a reakce.

Časová souvislost[editovat]

V ÚNORU K NÁM PŘILETÍ KOMETA.Minulá kometa k nám přiletěla až z hlubin Vesmíru.Její přílet časově souvisel se vznikem Covidu.S čím asi bude časově souviset přílet té únorové komety.

[Fyzika] [Filosofie]