Přeskočit na obsah

Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Důvěryhodnost informace

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: Jakuba Škrdla

Bylo zjištěno,že důvěryhodnost informace je ovlivněna nejen jejím obsahem,ale také rychlostí jejího předávání.

Wiki je výraz z havajštiny a znamená rychlý.Na Wikipedii se užívají wiki stránky,které jsou typem rychlé stránky.Rychlost stránky spočívá v tom,že ji lze nejen číst,ale současně do ni i vkládat.

Rychlý systém na Wikipedii spočívá i v tom,že kontrola textu se provádí dobrovolníky a až po jeho zobrazení.Rychlost systému na Wikipedii je ovlivněna také tím,že její obsah je svobodný a není chráněn autorskými právy.

To,že důvěryhodnost zprávy je podmíněna i rychlostí jejího předávání lze odvozovat z výsledku experimentu,který vědci provedli s hejnem holubů vracejících se do hnízda,o kterém informoval vědeckopopulární magazín Meteor na radiu ČRO 2 ,15.10.2016.

Vědce zajímalo,jak se hejno holubů zachová k vůdčímu holubu,který je vede zpět do hnízda po té, co ztratí své orientační schopnosti.Orientace holubů je multifaktoriální fenomén.Holubi se orientují podle elektromagnetického pole,podle polohy Slunce na obloze a pod.

Vůdčí schopnost vedoucího holuba má duální charakter.Jednak musí mít nejlepší orientační schopnosti z celého hejna a jednak musí mít také nejvíce sil z celého hejna,aby dokázal letět v čele hejna.Pokus ukázal,že ztratí-li vůdčí holub,byť částečně své orientační schopnosti,tak znejistí ,ztratí sílu a nedokáže letět v čele hejna a to je signálem pro celé hejno,že je nedůvěryhodný.

Vědci uzavřeli vůdčího holuba na několik hodin do úplné tmy.Tím zpozdili jeho biologické hodiny.Pro tohoto holuba bylo potom Slunce na obloze v jiném místě než mělo být.I když zůstaly jeho ostatní orientační schopnosti zachovány,tak ho to znejistělo.Způsobilo to,že ztratil síly a nedokázal již letět v čele hojna.

ZTRÁTA RYCHLOSTI VŮDČÍHO HOLUBA BYLO PRO CELÉ HEJNO SIGNÁLEM,ŽE JEHO ORIENTAČNÍ INFORMACE JIŽ NEJSOU DŮVĚRYHODNÉ A PŘESTALO SE PODLE NĚJ ŘÍDIT.

Hejno si zvolilo za vůdce jiné holubi i když jejich orientační schopnosti byly menší.

Šéfredaktor Meteoru,pan Sobotka,vyslovil přesvědčení,že tento model by se měl respektovat i v politice.

Filosofie,Publicistika