Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Biologie a fyzika

Z Wikiverzity

Mutace[editovat]

Mutace živých organismů púsobí nejen na jejich vlastní strukturu,ale zároveň se jí přizpůsobují i ostatním organismům.Někdy si pomáhají,někdy spolu bojují,třeba o živiny, a tím dochází i k jejich zanikání.

Rakovinové buňky se velmi rychle množí a tím také velmi rychle mutují.

Teorie her[editovat]

Podle matematické teorie her není výhodné,byť vhodnou léčbou,snažit se všehny tyto buňky zabít a tím jako by bušit do jednoho valu,ale je vhodné tuto léčbu přerušovat a tím využít velkého mutačního potenciálu těchto buněk,který povede k tomu,že tyto buňky budou sami sebe eliminovat a tím donutit i agresivní rakovinu,yby přešla do chronického stadia.Pokusy s touto metodou vykazují v Americe velmi dobré výsledky.

Perelmanova tužka[editovat]

Perelmanův tužkový model spočívá v tom,že obyčejnou dřevěnou tužku podložíme na jejich koncích ukazováky obou rukou.Jediný způsob jak jimi pohybovat k sobě,aby tužka z těch prstů s jistotou nespadla a aby se ty prsty zastavily pod těžištěm té tužky ,je pohybovat těmi prsty tak,aby se vůči té tužce pohyboval vždy poze jeden prst.Je to umožněno tím,že tření v pohybu je menší než tření v klidu.Tím se pohybující se prst vůči tužce posune blíže k těžišti než prst,který je vůči tužce v klidu a to se opakuje tak dlouho,dokud se oba prsty nezastaví pod těžištěm tužky.

Obdobně je účelné i vhodnou léčbu rakoviny přerušovat a nejít tak čelem proti zdi,neboli nenutit,aby rakovinové bunky OBRACELY VŠECHAN SVŮJ MUTAČNÍ POTENCIÁL JEN PROTI TÉ LÉČBĚ,ale umožnit,aby ten potenciál využívaly rakovinové buňky i pro boj o přizpůsobení a přežití mezi sebou.

Tedy pohyb jednoho prstu vůči tužce nám představuje ničení rakovinových buńěk léčbou a pohyb druhého prstu vůči tužce nám představuje mutační eliminaci rakovinových buněk mezi sebou.

A stejně jako není výhodné,aby se oba prsty pohybovaly současně vůči tužce,není výhodné,aby probíhalo současně ničení rakovinových buněk léčbou i jejich ničení samomutací.

Prognoza[editovat]

Za aplikaci matematické teorie her v ekonomii byla již udělena Nobelova cena.Kdo ví,jestli Nobelova cana nebude jednou udělena také za aplikaci této teorie i při léčbě rakoviny.

Fyzika Matematika