Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Atomy ve velkých množstvích 7

Z Wikiverzity

Grafické vyjádření[editovat]

Rozpor mezi teorii vyzařování černého tělesa jeho pozorováním lze vyjádřit graficky.

Na vodorovnou osu budeme nanášet teplotu černého tělesa a na svislou intenzitu jeho záření.

Intenzita barev[editovat]

Je to diagram intenzity záření některých barev při různých teplotách.

Čára poučky[editovat]

Přerušovanou čarou lineárně stoupající středem diagramu z jeho středu znázorníme jednoduchou poučku kinetické teorie,která předpovídá,že intenzita záření každé barvy by se měla úměrně zvětšovat s teplotou.,Plně vytažené křivky ukazují jak se ve skutečnosti měním intenzita záření pro světlo různých barev.

Konkretně pro barvv červenou,zelenou a fialovou.V tomto poředí každá z křivek začíná mírným obloučkem kousek dále od počátku diagramu.Jejich další směr potom sleduje s mírným odklonem vpravo směr přerušované čáry.

Při vysokých teplotách každá z těchto křivek je rovnoběžná s křivkou, jež je odvozena z jednoduché kinetické teorie,a liší se od ní poměrně málo.Avšak při nízkých teplotách se intenzita skutečně vyšetřená velmi liší o intenzity předpovězené.

Například při teplotě "a" málo se lišící od nuly neexistuje prakticky vůbec žádné viditelné světlo,ačkoliv kinetická teorie by tu předpovídala značnou intenzitu.Při teplotě "b" o něco větší existuje značná intenzita červeného světla,ale mnohem menší intenzita zeleného a fialové světlo má intenzitu nulovou.Při teplotě "c" o dost větší již mají srovnatelnou intenzitu všechny barvy.

Planck[editovat]

Máme zde opět případ,kdy zdánlivě jistá předpověď kinetické teorie selhává.Mohli bychom jej jednoduše připojit k seznamu nesrovnalostí,kterými jsme se již zabývali,avšak právě tento zvláštní případ má mimořádnou historickou důležitost,protože úvahy o tomto nesouhlasu přivedly Plancka k zavedení "účinkového kvanta"a otevřely cestu k vyřešení velmi noha z těchto obtíží.

Účinkové kvantum[editovat]

Těmito myšlenkami se budeme téměř vždy nadále zabývat.Při jejich zkoumání bude však pro nás výhodné odvolat se na výsledky jiného důležitého objevu dvacátého století,teorie reltivity.

Libor Grubhoffer[editovat]

On říká.že zprávy o pandemií z Japonska naznačují,že koronavirová varianta delta se tam umutovala k smrti.Možná,že každá koronaviróvá varianta má táké své účinkové kvantum,pod nímž již nemůže existovat.

President[editovat]

A přes to nejede vlak,jak říká náš pan President

[Fyzika] [ Filisofie]