Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Atomy ve velkých množstvích

Z Wikiverzity


Tuhé látky a kapaliny[editovat]

Dosud jsme použili kinetické teorie k vysvětlení chování plynů.Můžeme ji však také použít k tomu,abychom porozuměli chování pevných látek a kapalin.Začneme pevnými látkami.

Chemie,jak jsme již poznali,vyžaduje,aby v některých případech mezi atomy působily přitažlivé síly,ale také,aby tato přitažlivost se změnila v odpuzování budou-li se atomy skutečně vzájemně dotýkat.Máme-li velký počet atomů v malém objemu,budou se tyto síly snažit atomy co nejvíce sblížit,avšak nadovolí jim,aby se skutečně překrývali.

Zpravidla to vede k určitému,téměř pravidelnému uspořádání atomů.Představíme-li si například,že se atomy chovají jako tuhé kole o stejných rozměrech,které se všechny vzájemně přitahují,budou mít tendenci uspořádat se do "kompaktního baleníů.

Kompaktní srovnání[editovat]

Naplníme-li nízkou krabici nebo podnos stejně malými kuličkami,například,a pak krabicí trochu zatřeseme,symy se uspořádají do vrstev.

Skutečně atomy mohou vytvářet různé obrazce,protože síly,které mezí nimi působí jsou různé.Atomy mohou být poddajnější(podobat se spíše gumovým míčkúm než hracím kuličkám) a přitažlivé síly budou mít pro ně velký význam.

Ve sloučeninách různé atomy mohou mít různé rozměry a to má také vliv na jejich rozložení.

Pravidelnost a periodicita[editovat]

Zajímavé však je,že vvždy vvychází nějaký pravidelný obrazec,v němž se určitá základní skupina atomů pravidelně opakuje.Toto pravidelné rozložení atomů nazýváme "mřížkou".

Většina tuhých látek je vytvořena z podobných atomových mížek.Toto pravidelné opakování z nich dělá dokonalé ohybvové mřížky pro rentgenové paprsky

Pravidelná struktura dává přednost určitým směrům.Pokusíme-li se tuto strukturu rozlomit ve dvě je snazší udělat to podél čar v těchto přednostních směrech.Krystali tedy budou mít tendenci lámat se tak,aby jejich plochy navzájem svíraly určité úhly.Toto chování je dobře známé u některých nerostů a kamenů,zejména u drahokamů.Zrnko sili nebo cukru jasně tuto tendenci.

Za to u kovů,jako je ocel nebo hliník není tato tendence patrná nebo Ť se normálně skládají z mozaiky mnelmi drobných krystalů,z nich každý má srovnanou mřížku do vrstev,které vzniknou,když trochu zatřeseme nízkou krabicí naplněnou stejně malými kuličkami.

Někdy je dobré trocu zatřást .i společností lidí.

František z Assisi[editovat]

Příroda vládne nade všemi.

Sociální a enviromentální psycholog Krainhanzl říká,že je přehřátá nejen příroda,ale celá společnost.

Hemingway[editovat]

Jeiná osvaha je vědět,jaký je scět a stejně ho mít rád.

Dualita třesení jako iluze[editovat]

Slabým třesením lze znázornit rozmístění atomů v pevné látce,například v oceli.

Naopak dualitou třesení resp chrastění,slabým a silným,lze vytvořit ilusi přiblížení.

Obdobně dualitou vybroušených čoček umístěných ve správné rozteči za sebou v dalekohledu lze vytvřit iluzi přiblížení vzdálených předmětů.Užívá se toho k lepšímu prohlídnutí vzdálených předmětů.

Ilusi přiblížení pomocí dvojího chřestění,slabého a silného,využívá chřestýš k varování vetřelce.Dociluje oho mrskáním svého ocásku.Docílí až 100kmitů za vteřinu.Iluzi přiblížení chřeštěním docílí chřestýš tím, že frekvenci chřeštění svými články,které mu zbyly po svléknutí kůže zvýší z desetí až na sto kmitů za vteřinu.

Tím docílí toho,že vetřelec,který je od něj ve vzdálenosti 40 metrů si myslí,že je od něj ve vzdálenosti pouhého jednoho metru.Tato iluze byla ověřena i experimentálně.

Tento trik je vlastně podvod,,obdobně jako když si někdo nechá od nějaké společnsti poslat své vlastní peníze.

[Fyzika] [Filosofie]