Přeskočit na obsah

Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Atomy ve velkém množství 2

Z Wikiverzity

V různých krystalích kovů mají mřížky různé směry.Takové struktury vytvořené z drobn ých krystalů se nazývyjí mikrokrystaly.Vlastnosti a rozměry těchto mikrokrystalů mají u kovů velký technologický význam.

Transformace sil[editovat]

Máme-li velké množství atomů v malém objemu,budou se přitažlivé resp.odpudivé síly snažit,aby se atomy so nejvíce sblížily,ale nedovolí,aby se vzájemně překrývaly.Namísto toho se ty meziatomové síly přetransformují do vytvpření pravidelných a periodických struktur,vyznačujících se tím,že vždy vychází nějaký pravidelný obrazac,Tyto struktury nazýváme mřížkami a do nich se ty m eziatomové síly přetransformovaly v důsledku velkého množství atomů o malém objemu.

Vlastnost atomů[editovat]

I když je velké množství atomů v malém objemu,nemohou se překrývat,ale mohou vytvářet obrazce.

VVLASTNOSTÍ ATOMŮ JE NESMÍRNÁ ČINORODOST OBDOBNĚ JAKO ale odpovídá pravidlu o střední kinetické energii poze u těžkých molekul a za vysokých teplot. U LIDÍ. pří Pan Grygar je evoluční věřící a myslí si,že Bůh věděl,že vzniknou lidé.Já osbně si myslím,že věděl,že vzbinou i atomy.

Jedinečnost a kmitání atomů[editovat]

Viděli jsme,že v plynu při vzájemných srážkách dvouatomových molekul dochází také ke kmitání jejich atomů.Toto kmitání atomů ale odpovídá pravidlu o střední kinetické energii poze u velkých molekul a za vysokých teplot.V pevné láitce ale uvedenému pravidlu odpovídá kmitání atomů v každém krystalu.

TEDY KMITÁNÍ ATOMU UVNITŘ KRYSTALU SE LIŠÍ OD KMITÁNÍ ATOMU UVNITŘ MOLEKUL

Vnitřní v krystalech přispívá jenoznačně ke zvýšení jenjich energie,dežto vnitřní kmitání poze těžkých molekul a za vysokých teplot přispívá ke zvýšení jejich energie.

Je-li v načí tuhé látce N atomů,každý z nich má tři stupně volnosti a jejich střední kinetická energie by se tedy rovnala (3/2)NkT.

Potenciální a kinetická energie[editovat]

Potenciální energie je průměrně znovu rovna kinetické energii,takže celková energie kmkitání se rovná 3NkT.Způsob,jímž se to v kinetické teorii,resp.ve statistické mechanice dokazuje je poněkud abstraktní,dá se ale rovněž potvrdit tím,že prozkoumáme srážky molekul s povrchem takového krydtalu.Ukazuje se pak,že molekuly plynu při těchto srážkách energii ani neztrácejí ani nezíckávají,jestliže jejich střední kinetická energíe se rovná kinetické energii každého z atomů v krystalu.

Molekuly kontra krystaly[editovat]

Molekuly v plynu vnitřně kmitají vlivem srážek obdobně jako krystaly v tuhé líátzce i když se nemohou pohybovat.

VNITŘNÍ KMITÁNÍ MOLEKUL A KRYSTALŮ NENÍ OPVLIVNĚNO TÍM,JESTLI SE POHYBUJÍ NEBO NE.

Pohádky Denisy Kimlové[editovat]

Je důležité,abychom se poznali,pak se sebe nebudeme navzájem bát.A je rovněž důležité,abychom spolu mluvili.Pak se můžeme dohodnout.

[Fyzika] [Filoslofie]