Přeskočit na obsah

Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Atomy kontra elektrony 4

Z Wikiverzity

Atomová struktura elektřiny[editovat]

byl nápadný fakt,že v plynovém výboji se vyskytují paprsky skládající se z částic,které při stejném elektrickém náboji jsou téměř dvoutisíckrát lekhčí než nejlehčí atom,tj.atom vodíku..Tyto částice byly nazvány "elektrony".

Tyto elektrony vycházejí z katody udržované na záporném potenciálu.V plynu,který obsahuje jen elektricky neutrální atomy bylo možno vytvořit elektrony a kladné ionty.

Inty proto vždy nesou elektrický náboj,který je buď roven náboji elektronu(může však být buď kladný nebo záporný)nebo mohou nést nějaký násobek tohoto náboje,jestliže atom ztratí nebo získá dva nebo více elektronů.

Rutheford[editovat]

V roce 1911 Rutheford podal planetární model atomu,který byl prakticky obdobně prázdný jako Sluneční soustava v níž kolem Slunce obíhají planety po vůči němu velkých drahách.Obdobně v atomu kolem jeho jádra obíhá elektron obdobně, jako kolem slunce obíhá naše Země.Vtipálci se ho ptali,jestli se také otáčí jako Zeměkoule.

Rozpor[editovat]

V jemném spektru elektronu bylo více čar než bylo čísel v Bohrově kvantovém modelu atomu.Pauli ale ukázal,že tento rozpor právě ukazuje,jak planetární model atomu odpovídí tomu kvantovému mdelu atomu.

Elektron se skutečně může otáčet a to dokonce v jednom i duhém směru,což odpovídá právě jednmu číslu v tom Bohrově kvantovém modelu.Toto otáčení se projevilo až v magnetickém poli.Když bylo objeveno,tak bylo nazváno spinem a Pauli dostal Nobelovu cenu.

Podle Pauliho vylučovacího principu žádné dva nebo více elektronů nemohou mít stejná všechna kvantová čísla.

Poučka lékaře medikům[editovat]

V medicíně není nc nemožné pouze nepravděpodobné.

==Poučka mého otce EMILA[editovat]

Na každého někdo vyrost.

Na chladiči Rolls Rojce je je soška létající bohyně Emily.Můj oitec ale s tímto vozem nikdy nejezdil,pouze s Packardem.