Přeskočit na obsah

Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Atomy kontra elektrony 3

Z Wikiverzity

Hranice světů[editovat]

Hranice mezi naším světem,kde hraje roli čas a světem částic,kde čas není potřeba,protože částice jej nepotřebují záleží na tom,jestli tato hranice prochází prostředím řídkým nebo hustým,obdobně jako Pauliho vylučovací princip platí pouze pro částice v řídkém nikoliv v hustém prostředí.

Švýcarský fyzik Sauner rozhodoval o tom,jestli částice je kvantovým objektem podle toho,jestli projde dvěma otvory.Nejprve na ty otvory házel kamínky,ale ty padaly dolu,nebyly tedy kvantovými objekty.

Potom pokračovaal s pokusy s atomy,ionty,molekulami.K pokusúm si vybral obří molekulu Fluorenu a ještěě ji zvětšil.Pak měla 1 600 atomových jednotek,ptotonú a neutronů.Jestliže molekula vytvářela pohybové obrázky,měla kvantové chování.

Ve vakuu obrázek byl,ve velkém tlaku obrázek nebyl.Zjistil dále,že záležína tom jestli je zahřátá nebo zmrazená,

Fýzik prováděl pokusy v řídkém prostředí,v němž žijeme.Zjistil velmi zajímavou věc.JESTLI MAKROMOLEKULA KOMUNIKOVALA S VNĚJ ŠÍ PROSTŘEDÍM,TAK ŠTĚRBINAMI PROŠLA A BYLA KVANTOVÝM OBJĚKTEM,JESTLIŽE S VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍM NEKOMINIKOVALA,TAK ŠTĚRBINAMI NEPROŠLA A NEBYLA KVANTOVÝM OBJEKTEM.

Jestliže molekula kmitala,tak vypoštěla fotony a těmi právě komunokovala s vnějším prostředím.

Kombinace kvantových metod[editovat]

Atomová hypotéza byla vyslovena pomocí vážení,pomocí zvážení atomu na základě zákona o stálosti váhových poměrů ve kterém se slučují prvky.

Avšak potvrzena byla tato hypotéza pomocí měření,pomocí změřění velikosti atomu.Třeba pomocí rentgenových paprsků byla zjištěna vzdálenost mezi atomy v pevné látce,protože v ní působily jako ohybová mřížka.

Výhoda řídkosti plynu[editovat]

Příklad výbojové trubice o nízkém tlaku má tu výhodu,že mechanický problém pohyb iontů je nyní prostý.V kapalině je iont vždy ze všech stran obklopen ostatními atomy a molekulami a jeho pohyb velmi připomíná pohyb člověka v hustém zástupu.

Obdoba[editovat]

Obdobnějako Pauliho vylučovací princip platí pouze v řídkém prostředí,je v řídkém prostředí prostý i mechanický problém pohybu iontů.

Cílek[editovat]

"Příznakem dobrého stáří je když směřujeme k jednoduchosti.

A rovněž z enviromentálního hlediska je nejdůležitější zmenšit tok látek,čili nekupovat věci,které nepotřebujeme a jsou zbytečné.

ale bolí to,"je to ale cesta k vítězství.

Pokračováí