Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Astronom

Z Wikiverzity

Ředitel Pražské hvězdárny a planetaria,pan Jakub Suchan říká,že celé první milenium našeho letopočtu Aristoteles brzdil rozvoj vědy svým názorem,že fyzika hvězdného prostoru je jná než fyzika pozemská,nebyla to pravdy.Obě fyziky jsou stejné.

Pan Grygar říká že ve hvězdách se vytvářejí nové prvky úplně stejně jako to dělali alchymisté,pouze to dělají ve větším měřítku.

Pan Suchan také říká,že nad chamii,fyzikou a astronomií trůní matematika jako královna.Říká,že fyzikální matematici,jsou schopni vytvářet matematické modely jako cvičky a experimentální matematikové potom pomocí pokusů nevhodné modely vyřazují.Pan Suchan říká,že proto se tyto druhy fyziků nemají moc rádi.

Pan Suchan rovněž říká,že když se planety naší Sluneční soustavy trochu uspořádaly a vyčistili ji,tak se komety vydaly na cestu ke Slunci,čímž začaly roztávat a tak se dostala voda na naší Zeni a mohl zde vzniknout život.

Pan Suchan se nezabývá velkými objekty jako jsou třeba galaxye,ale zabývá se malými objekty,jejichž síla spočívá v tom,že je jich hodně a velké události se v nich mohou otisknout jako chodec zanechá na prašné cestě své stopy.

Příčná elektromagnetická vlna nepotřebuje ke svému šíření žádné medium,avšak podélná vlna,říká pan Suchan,ke svému šíření medium potřebuje.Vlna v něm vznikne tak,že nějaká vnější síla v něm vyvolá rozruch.

Vyšší harmonické[editovat]

Pan Suchan klade otázku:V čem je rozdíl mezi houslemi a basou?A odpovídá si:Basa hoří déle.To ale není jediný rozdíl mezi těmito dvěma hudebními nástroji.Další rozdíl mezi nimi je právě v těch vyšších harmonických kmitech.

Pan Suchan se rovněž ptá:Je nějaký rozdíl mezi tónem A NA HOUSLÍCH A NA KYTAŘE?Je.A sce v barvě.Každý tón má svou barvu.Tá barva je dána právě těmi vyššími harmonickými kmity.Aby v mediu,kterým je zde vzduch se šířil tón A,je potřeba do tohoto media-vzduchu vnést vnější silou rozruch.Tou vnější silou není jenom struna na hoslích nebo na kytaře,ale i ten celý hudební nástroj.A TEN PRÁVĚ VYTVÁŘÍ TY VYŠŠÍ HARMINICKÉ KMITY,čili barvu toho tónu.

Model Vesmíru[editovat]

Imagine,představme si,že v jediné místnosti jsou tři hudební nástroje,které všechny hrají pouze jediný hudební tón.Dva z těchto hudebních nástrojů známe a známe i jejich vyšší harmonicjké kmity,tedy barvy jejich tónů.

U třetího neznámého hudebního nástroje zjistíme,že jeho vyšší harmonické kmity tvoří 27 procent všech vyšších harmonických kmitů v této místnosti.

Potom když tím tónem,který v té místnosti ty hudební nástroje vydávají bude Velký třesk,těmi známými hudebními nástroji bude atomická a bariová hmota a tím neznámým hudebním nástrojem bude temná hmota,tak ta místnost bude modelem Vesmíru, v němž 27 procent hmoty bude tvořit temná hmota.

Temná hmota[editovat]

Temná hmota je medium,ktrerým se mohou šířit podélné kmity a světlo se jím šíří aniž by mu předávalo svou energii,protože jinak by se od ní radši odráželo.