Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Akce a reakce versus Faradayova smyčka 3

Z Wikiverzity

Jestliže se rám s cívkou přetáčí z jedné svislé polohy do druhé svislé polohy,tak se mění směr siločar jej protínajících v jednom směru.A odpovídá tomu jeden směr proudu v cívce.

Jestliže se rám s cívkou přetáčí v jednom směru do původní svislé polohy,tak se mění směr siločar jej protínajících do opačného směru.A v cívce vzniká rovněž proud opačného směru.Jestliže má komutátor odebírat z cívky proud ve stále stejném směru,je třeba,aby přepínal směr odebírání proudu z cívky,když její ráj je ve svislém směru.

Tedy existuje zařízení,které dokáže přeměňovat jak elektrickou energii na energii mechanickou,tak naopak.V obou případech se opírá o tři,prakticky stejné fenomény.V případě přeměny mechanické energie na elektrickou jsou to.

1.Otáčení rámem s cívkou ve stále stejném směru 2.Dvě svislé význačné polohy rámu s cívkou 3.Dva směry proudu v cívce.

Jestliže vnější síla otáčí rámem s cívkou z jedné do druhé svislé polohy,tak rámem prochází měnící se počet siločar v jednom směru.Tím v cívce vzniká proud rovněž jednoho směru.Jestliže vnější síla otáčí rámem dále ve stejném směru do výchozí svislé polohy,prochází rámem měnící se počet siločar v opačném směru a tím v cívce rámu vzniká rovněž proud v opačném směru.

Jestliže komutátor v každé svislé poloze rámu změní směr odebírání proudu z cívky rámu,tak bude z cívky odebírat proud stále ve stejném směru.

Jediný rozdíl[editovat]

Úhel 90 stupňů mezi polohami rámů s cívkou, v nich komutátor mění směr svého připojení k cívce rámu,je jediný rozdíl mezi zařízeními pracujícím na principu akce a reakce a zařízeními pracujícím na principu Faradayovy smyčky.

Charakteristika rozdílu[editovat]

Rozdíl mezi principem akce a reakce a principem Faradayovy smyčky tvoří úhel 90 stupňů.

Fyzika Filosofie