Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Akce a reakce versus Faradayova smyčka 2

Z Wikiverzity

Předpokládejme,že v zařízení,které může provádět obousměrnou přeměnu energie elektrické na mechanickou a opačně, je svislé magnetické pole.Potom přeměna elektrické energie na energii mecha nickou má tyto tři fenomeny:

1.Dva směry proudu v cívce rámu 2.Dvě vodorovné význačné polohy cívky na rámu 3.Setrvačnost otáčení cívky s rámem.

Jestliže komutátor v každé vodorovné poloze rámu s cívkou změní směr přivádění proudu do cívky,změní tím opačnost sil působících na rám s cívkou.Každá z těchto opačností sil se snaží otočit rám do opačné vodorovné polohy.Tím,že v každé vodorovné poloze rámu změní komutátor tyto opačnosti sil ,tak rám v každé vodorovné poloze bude mít snahu otočit se do opačné vodorovné polohy.Díky setrvačnosti se ale rám bude z jedné vodorovné polohy otáčet do druhé vodorovné polohy stále ve stejném směru.

Vznik sil magnetického pole otáčejících s cívkou na rámu se odvíjí z Newtonova principu akce a reakce.Ten říká,že působí-li proud na magnet musí magnet působit stejně velkou silou na proud.

Univerzalita elektromotoru a generátoru[editovat]

Tím,mže komutátor přiváděl do cívky proud v obou směrech,uvedené zařízení dokázalo otáčet rámem s cívkou.

Zkusme,jestli toto zařízení je tak univerzální,že to dokáže i opačně.A sice,že když bude vnější síla otáčet rámem s cívkou,tak komutátor bude z ní odebírat proud v obou směrech.

Faradayova smyčka[editovat]

Pomůže nám princip Faradayovy smyčky.Vyplývá z něj,že když se smyčka drátu umístí v magnetickém poli a to se mění v čase,nebo se pohybuje smyčka,bude smyčkou protékat proud.Intenzita tohoto proudu bude přímo úměrná rychlosti změny magnetického toku procházejícího smyčkou.

Jestliže rám s cívkou je ve svislé poloze,tak cívku,která představuje smyčku neprotínají žádné magnetické siločáry a tudíž jí neteče proud.Jestliže je naopak rám s cívkou ve vodorovné poloze,cívkou prochází maximální počet siločar a teče jí tudíž j největší proud,při otáčení rám u.

Máme tedy dvě opačné svislé polohy rámu s cívkou.A jsou dva opačné směry,kterými siločáry cívku protínají.Tomu odpovídají dva směry,kterými protéká proud cívkou.Největší změna magnetického toku cívkou nastává,když cívka se pohybuje v blízkosti vodorovné polohy,