Přeskočit na obsah

Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Akce a reakce versus Faradayova smyčka

Z Wikiverzity

Existuje zařízení,které když se opírá o princip akce a reakce,tak přeměňuje elektromagnetickou energii na energii mechanickou,avšak když se opírá o princip Faradayovy smyčky,tak zase naopak přeměňuje mechanickou energii na energii elektromagnetickou.

Elektromotor[editovat]

Toto zařízení si můžeme představit jako svislé elektromagnetické pole,ve kterém se otáčí osa kolmá na směr magnetického pole,na níž jsou dvě věci: 1.obdélníkový rám s delšími stranami rovnoběžnými s osou na němž je navinuta cívka, 2.na obou stranách osy jsou půlené stěrné kontakty,na něž jsou připojeny konce cívky.

Podle principu akce a reakce působí-li proud na magnet,musí zase zpětně magnet působit stejně velkou reaktivní silou na proud.Tato síla bude kolmá na drát,jímž protéká proud i na směr magnetického pole.

Jestliže cívkou na rámu bude protékat proud,tak síla na drát bude působit na obě delší aktivní strany rámu.Protože v každé aktivní straně rámu poteče proud opačným směrem,budou síly působící na obě aktivní strany rámu opačné a budou se snažit otočit rámem s osou na jednu nebo druhou stranu do vodorovné polohy.Bude záležet na tom,kterým směrem poteče proud cívkou a tedy jaká bude opačnost sil působících na drát,jestli budou působit k sobě nebo od sebe.

Když síly rám otočí do vodorovné polohy,přestanou mít snahu rámem otáčet.Rám se ale setrvačností přetočí o kousek přes vdorovnou polohu.Kdyby se opačnost sil nezměnila,znova by jej vrátila do dosažené vodorovné polohy.

Proto je zde systém stěrných kontaktů,komutátor,který vždy ve vodorovné poloze rámu změní směr proudu v cívce,čímž se změní opačnost sil a bude se rám snažit ve směru otáčení překlopit o 180 stupňů do další vodorovné polohy.Tak bude docházet k trvalému otáčení rámu v jednom směru.

Opačnosti[editovat]

Jsou dvě opačnosti sil působících na drát.Každá s těch opačností se snaží přetočit rám do opačné vodorovné polohy.Aby se rám otáčel trvale v jednom směru,je potřeba dvou věcí:

1.Aby se rám vlivem setrvačnosti přetočil o kousek přes vodorovnou polohu. 2.Aby v každé vodorovné poloze změnil komutátor směr proudu v cívce a tím aby změnil směr opačnosti sil působících na drát a otáčících rámem.

Setrvačnost akce a reakce[editovat]

Dochází k ní pomocí střídání směru proudu v cívce rámu pomocí komutátoru.Rám s cívkou se otáčí díky principu akce a reakce jedině díky setrvačnosti a přepínání směru proudu komutátorem.

Fyzika Filosofie