Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Úradek Bohů

Z Wikiverzity

Zážitek[editovat]

Před dvěma dny večer jsem opět na parcele zděděné po otci seděl na koze(pro řezání dříví).Je to úchvatný zážitek.Na jejích rozích mám i opěru pro ruce.Mohu se opírat i dozadu a opírat se o nařezané dříví.Bohužel jsem si až příliš pozdě uvědomil,že z něj na mně intenzivně lezou klíšťata.

Před sebou jsem měl vedle kůlny i hradbu stromů počínající vysokým modřínem a končící souvislou zelení mohutných keřů.

Byla již tma a téměř neznatelně mrholilo.Vzduch byl plný elektřiny.Když jsem přemýšlel o tom,jaký má vztah kosmologická konstanta Alberta Einsteina,o níž si myslel,že je to největší omyl jeho života,ke zrychlenému rozpínání Vesmíru,náhle se ozvala ohlušující rána,jakýsi Velký třesk a pře de mnou se náhle objevila velká žlutě svítící koule.Nic z ní nevyšlehlo.Do ničeho neuhodila.Ani do země ani do stromů.

Byla asi 15 m ode mne.Byla také asi 15 m nad zemí a měla asi rovněž 15 m v průměru.Zřejmě byla úplně studená.Jinak by musela spálit listí keřů, v jejich blízkosti byla.

Einsteinova kosmologická konstanta přesně vystihla zrychlené rozpínání Vesmíru.Nelze si myslet,že naše myšlenky nedosahují za hranice tohoto světa.

Skutečný Velký třesk[editovat]

Pan Grygar říká,že jemu samotnému dělá potíže představit si,že v jediném okamžiku vzniknul čas,hmota i prostor.Co se dělo během první Planckovy časové konstanty nelze z principiálních důvodů zjistit.Tuto jednotku si lze představit jako 34 nul za desetinou čárkou a teprve potom následuje jednička.

V prvních několika Planckových časových jednotkách po vzniku Vesmíru tak horký,že v něm mohly existovat pouze dva prvky,helium se dvěma protony a vodík s jedním protonem.

Pan Grygar říká,že naštěstí z těchto dvou prvků šlo uplácat první hvězdy.Pan Grygar říká,že v jejich nitru se začala tvořit další prvky,přesně podle metody,kterou pro svou práci používali alchymisté,kteří ale neměly tak vysoké teploty.

Tyto první hvězdy se pak rozprskly a díky tomu se prvky v nich vytvořené mohly dostat do vznikajících planet.Jenomže v nitru planet se nevytvořily všechny prvky.Třeba měď,zlato a uran se ve hvězdách nevytvořily.Zlato se vytvořilo pomocí gravitačních vln při srážce dvou neutronových hvězd.

Rozprsk[editovat]

Pan Grygar říká,že během několika Planckových časových jednotek po vzniku Vesmíru došlo k rozprsku Vesmíru,který se velmi rychle rozpínal.Pan Grygar to přirovnává k narození dítěte.Jeho kůže je po narození také celá zvrásněná,ale během několika měsíců se nádherně vyhladí jako na reklamu na mýdlo.