Přeskočit na obsah

Uživatel:Formol/Co je život

Z Wikiverzity

Čtu knihu Erwin Schrödinger: Co je život? VUT Brno 2004 (dotisk 2006), překlad M.Čerhohorský a M.Fojtíková, důkladné znalosti této knihy jsou totiž podmínkou z získání zápočtu se stejnojmenného předmětu.

Kniha vznikla na základě přednášek pro širokou veřejnost konaných za 2. světové války v Dublinu.

Předmluva[editovat]

Schrödinger předjímá, že již nastává vhodná doba (1944) pro spojení poznatků vědních oborů v jeden pohled; uporozňuje však že hloubka poznatků v jednotlivých oborech vědění je takové, že je prakticky nemožné obsáhnout všechny znalosti.

Přístup klasického fyzika k tématu[editovat]

Povaha tematiky a účel našeho zkoumání[editovat]

Schrödinger se pokouší způsobem, který by měl být srozumitelný jak biologovi i fyzikovi, hledat odpověď na otázku, zda může fyzika a chemie vysvětlit procesy probíhajícím v živém organizmu. Na otázku si rovnou odpovídá, že fyzika a chemie 40. let toho není schopna, předpokládá však, že jednoho dne to možné bude. Zdůrazňuje, že nejde jen o planý optimizmus.

Statistická fyzika. Fundamentální rozdílnost struktur[editovat]

Schrödinger konstatuje, že není v možnostech soudobé (40. léta) fyziky a chemie vysvetlit poznatky biologie o struktuře a funkci živých organizmů. Příčinu ale vidí především v tom, že struktura živých organizmů je jiná, než s jakou pracuje fyzika a chemie ve svých experimentech.

Klíčový rozdíl vidí v tom, že fyzika a chemie formulují zákony na základě statistického charakteru a pravidelnosti studovaných objektů, zatímco biologické objekty tak jednoduchou pravidelnost nemají (chromozom jako aperiodický krystal). Tím dospívá k závěru, že nejvíce k problému zatím přispěla organická chemie, protože studuje struktury, které se nejvíce podobají aperiodickým krystalům.

Přístup naivního fyzika k tématu[editovat]

Schrödinger formuluje, jaké si vytvoří o živých organizmech fyzik z hlediska fyziky. Tvrdí, že i takovýto pohled naivního fyzika založený na statistickém charakteru zákonů fyziky může přispět k řešení problému života, musí jej však poopravit.


...a to je zatím vše (strana 37 ze 130)...