Uživatel:EMmotor

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

. Excentrický Momentový motor je mechanismus využívající nelinearity průběhu funkcí Sinus/kosinus a Rozložení síly podle principu superpozice na dvě navzájem kolmé složky, z nichž složka procházející osou virtuálního kola je vykompenzována distančním prvkem a obvodová působí na jednu stranu nesymetrické páky s proměnnou délkou ramen.

. A teď pro lidi: Uchop bramboru (libovolnou věc) a propíchni ji vodorovně hladkým rovným drátem mimo její těžiště tak, aby se mohla volně hýbat. Brambora se po uvolnění otočí tak, aby její těžiště viselo pod osou tvořenou drátem. Toto otočení je způsobeno gravitační sílou/přitažlivostí Země působící na hmotnost brambory. Pokud mechanismus dokáže udržet těžiště sil mimo osu otáčení, pak kroutící moment působící v ose otáčení je dán součinem sumy sil a kolmou vzdáleností dráhy těžnice této sumy od osy otáčení. Což odpovídá sumě(součtu) všech dílčích momentů působících v ose otáčení.

. MA = d|AT| • FT = Σi Mi = Σi d|ATi| • Fi

. Jak prosté milý Wodsne...

EMmotor(a)seznam.cz