Teologie/Úvahy/Kychot

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Teologie je matkou věd. Někdo se podiví, jak to, že matkou, a bude pochybovat i o tom, že je to věda.

Pohybujeme se v kontextu evropského myšlení. To, co nazýváme Evropou, to není je kus světadílu – ten nemyslí. Myslí lidé, kteří na něm žijí, můžeme potažmo uvažovat i o myšlení či smýšlení národů, kmenů, určitých skupin obyvatelstva.

V období starověku byla Evropa poseta spoustou různých národů a kmenů, proto ještě těžko můžeme hovořit o nějakém evropském myšlení. Abychom o něm mohli mluvit, k tomu potřebujeme nějaký jednotící prvek. A toho se Evropě dostalo v podobě křesťanství, šířícího se "hlava nehlava" z rozpadlé Římské říše na všechny strany.

Počátky křesťanské teologie můžeme spatřovat už v knihách Nového zákona – např. o Janovi se často mluví jako o teologovi. Centrální linií křesťanství je evangelijní zvěst o tom, že Bůh projevil svoji lásku k lidem tak, že sestoupil na svět v osobě svého syna Ježíše Krista, ten chodil se svými učedníky po světě a kázal o tom, že království nebeské již je mezi námi; po svém umučení sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebe, odkud přijde "soudit živé i mrtvé", jak vyznáváme v krédu. Do doby svého druhého příchodu (advent) nám zde zanechal Ducha svatého – třetí osobu božské trojice.

Tato zpráva je, jak píše apoštol Pavel v listě Římanům, "Židům pohoršením, Řekům bláznovstvím". Židům pohoršením, protože viděli Ježíše, jakoby se dělal, že je Božím synem – proto jej také nechali ukřižovat. A Řekům bláznovstvím, protože celá ta historka odporuje "zdravému rozumu".

Židé věřili v Boha, ale ve své většině nemohli uvěřit, že by se Bůh projevil právě prostřednictvím Ježíšovy osoby. Řekové věřili v celý pantheon a byli uvyklí tomu, že jejich bozi tropí rozličné kousky, o jednoho boha víc nebo míň – to by je nemělo rozházet.

Třetí cestou mezi pohoršením a bláznovstvím je, zkusit vzít celou evangelijní záležitost vážně, což pro někoho může být i těžký nápor na psychiku. Zapracovat na tom vztahu rozumu a víry, zpracovat dané téma logicky, za použité všech dostupných vědeckých metod. Co se to vlastně tenkrát stalo? Co se děje dodnes? O tom je právě teologie.