TeX/Studium/Jkl/LaTeX/Kniha1

Z Wikiverzity
< TeX‎ | Studium‎ | Jkl
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: Jkl~cswikiversity

Předmět studia[editovat]

Čtu knihu Ne příliš stručný úvod do systému LaTeX 2ε. Kniha má 85 stran.

Výpisky[editovat]

 • Vlastní text začíná na straně 13.

Základní parametry vstupního souboru[editovat]

 • Vstupním souborem LaTeXu je čistý textový ASCII soubor, vytvořený libovolným textovým editorem. Tento soubor obsahuje kromě vlastního textu,

který má být vytištěn, i příkazy , které napoví LaTeXu, jak má text vysázet.

 • je jedno kolik napíšeme mezer mezi znaky, prázný řádek znamená konec odstavce
 • speciální znaky se musí quotovat, konkrétně \$ \& \% \# \_ \{ \} \~ \^ \\\
  • $ -
  • & -
  • % - všechno co je za % až do konce řádku je komentář
  • # -
  • _ -
  • {} - vloží mezeru (třeba za příkaz)
   • také se do toho dávají paratery příkazu
  • ~ - mezera, která se nesmí rozšířit a na které nesmí být zalomení řádku
  • ^ -
  • \ - tím začíná příkaz
   • v příkazech se rozlišují malá a velká písmena, například \TeX
 • nepovinné parametry se dávají do hranatých závorek ([])

První TeX(t)[editovat]

Nejmenší možný soubor vypadá zhruba takto:

% co je za procentem, to se nepočítá, pamatujete ?
\documentclass{article} % toto je povinný příkaz na začátku každého souboru
% \usepackage{...} - toto je oblast tzv. preambule, kde lze definovat další použité balíky
\begin{document} % začátek těla dokumentu
Co je malé, to je hezké.
\end{document} %konec těla dokumentu

Což je na první pohled hezké a použitelné. Pokud ale - stejně jako já - podlehnete pokušení si to hned přeložit a udělat z toho PDFko - budete zklamáni. Ve výchozím nastavení se do PDF "nevytisknou" česká písmenka. To budeme řešit dál ...

První český TeX(t)[editovat]

Jak jsme zjistili výše, s nabodeníčky je problém. Ten se ale dá údajně jednoduše vyřešit pomocí \usepackage{czech}, což ale nefunguje. Skutečnost je taková, že potřebujeme balík texlive-lang-czechslovak (ať žije čechoslovakismus !), který je například v běžných Ubuntích repozitářích a do kódu přidat následující dva příkazy:

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}

Základní třídy dokumentu[editovat]

 • article pro odborné články, prezentace, krátké zprávy, dokumetaci k programům, pozvánky, . . .
 • report pro delší zprávy obsahující několik kapitol, menší knihy, diplomové práce, . . .
 • book pro skutečné knihy
 • slide pro blány (slides). Tato třída užívá velkého bezpatkového písma, jež je pro zpětnou projekci nejvhodnější.

Další parametry[editovat]

 • hlavní písmo dokumentu - povolené jsou hodnoty 10pt, 11pt, 12pt
 • velikost stránky - a4paper, letterpaper,a5paper, b5paper, executivepaper, a legalpaper
 • fleqn - Matematické rovnice se budou zarovnávat vlevo namísto do středu.
 • leqno - Čísla rovnic se nebudou sázet vpravo, ale vlevo na stránku.
 • bude samostatná titulní stránka ? - titlepage, notitlepage
 • chceme dva sloupce ? -> twocolumn
 • jednostranná či dvojstranná publikace ? -> twoside, oneside
 • má kapitola začínat až na další pravé stránce - openright, openany


Další formátovací příkazy[editovat]

 • \include {filename} vloží soubor a zalomí před ním stránku (čili jako by to byla kapitola)
 • \input{filename} - prostě vloží test jako by byl součástí této kapitoly
 • \textit{text co má být kurzivou}
 • \emph{} - emphasis - obecně text, který má být zdůrazněn

Zalomení[editovat]

 • \\ nebo \newline zalomí řádek
  • \\* navíc zakáže stránkový zlom za touto řádkou
 • \newpage - vynutí zalomení stránky
 • \[no]linebreak[n] a \[no]pagebreak[n] doporučí nebo nedoporučí zalomení řádky nebo stránky. N může být 1-4,4 povinné, dále dle estetiky
 • \hyphenation {FORTRAN noso-smrko-čisto-plena} zakáže dělení slova FORTRAN a u nososmrkočistopleny dovolí její dělení jen na definovaných místech
 • pokud chceme dělení slov ovlivnit v textu, můžeme vložit \- jako místo dělení slova
 • pokud nechceme slovo dělit, tak použijeme \mbox{nezalamovat toto sousloví}

Pomlčky všeho druhu[editovat]

Napsat pomlčku není vůbec jednoducáh záležitost. Máme totiž několik druhů "pomlček"

 1. - čili spojovník. Spojuje třeba slovo půjde-li
 2. -- čili krátká půlčtverčíková pomlčka se používá pro intervaly (třeba 8-16 hod)
 3. --- čili dlouhá půlčtverčíková pomlčka - přestávka v řeči, v češtině a němčině oddělena z obou stran mezerou
 4. matematické mínus - $-$

Speciální znaky[editovat]

 • tři tečky se píší \ldots
 • ff a fl můžou udělat slitky, tomu se zabrání pomocí {}
 • podivná cizí písmenka se v UTF dají psát přímo nebo pomocí backslashovaných "mrtvých kláves" jako je ` a ' pro akcenty, ^ pro cirkumflex, ~ pro vlnovku, = pro latinskou čárku nad slovem atd. (viz strana 29).
  • může být potřeba použít j nebo i bez tečky, k tomu slouží \i
 • "\ " znamená, že mezeru nesmíme rozšířit

Uvozovky[editovat]

 • uvozovky se mají používat otevírací a zavírací - čili `a'
 • ani jedna z variant psaní českých uvozovek uvedená v textu nefunguje - ani uv{} ani \clqq a \crqq

Nadpisy, podnadpisy, podpodnadpisy a podobně[editovat]

 • v třídě article jsou definovány tři úrovně nadpisů a to \section{...} \subsection{...} a \subsubsection{...}
  • kromě toho tam je:
   • \paragraph{...}
   • \subparagraph{...}
   • \appendix
 • report a book umí navíc
  • \part nemá vliv na číslování pořadí kapitol (???)
  • \appendix - změní označení kapitol (pro třídu article označení oddílů) z čísel na písmena. (???)
 • výpis obsahu - \tableofcontents
 • pokud se za section dá *, tak se neobjeví v obsahu

Vnitřní odkazy[editovat]

odkaz na předchozí stranu lze vložit pomocí \label{unikátníID} a následným \pageref{unikátníID} či \ref{unikátníID} - vloží číslo sekce, obrázku, tabulky a tak podobně. Navíc je třeba mít na zřeteli, že odkazovaný text musí být v nějaké section, jinak to nechodí.

Poznámky pod čarou[editovat]

Poznámky pod čarou se celkem očekávaně vkládají pomocí \footnote{text poznámky pod čarou}

Prostředí[editovat]

 • strana 35x

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ - dočetli jsme do strany 32 PDFka