Tatarština

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o tatarštině, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

Základní informace[editovat]

Zápis tatarštiny[editovat]

Nejstarší záznamy tatarštiny, resp. turkického jazyka volžsko-uralské oblasti, z něhož se dnešní tatarština vyvinula, pocházejí z 8. a 9. století a jsou psány orchonskými runami. Přibližně od 9. století se spolu se šířením islámu mezi tamní turkické kmeny začalo užívat arabského písma, které bylo jediným užívaným způsobem zápisu tatarštiny až do poloviny 19. století, kdy se v souvislosti s křesťanskými misijními snahami začala tatarština zapisovat i cyrilicí. Arabské písmo však bylo hlavním způsobem zápisu tatarštiny až do 20. let 20. století a příležitostně se používá dodnes.

V roce 1918 došlo ještě k reformě tatarské verze arabského písma, ale v roce 1928 bylo do veřejného užívání a do škol zavedeno psaní tatarštiny rozšířenou latinkou. Tu však centrální sovětské úřady považovaly za písmo nepřátelské, a tak byl v letech 1938–1940 postupně ve třech odlišných verzích zaveden zápis tatarštiny rozšířenou cyrilicí jakožto jediný úředně povolený. Latinky se ovšem dále užívalo v lingvistice a v soukromí, někdy s příchutí protirežimní činnosti.

Po pádu sovětského impéria se v 90. letech 20. století začalo opět šířit i veřejné používání latinky, až v roce 1999 svazová republika Tatarstán oficiálně postavila latinku na roveň s cyrilicí a v roce 2001 vyhlásila latinský zápis za jediný, který budou nadále úřady používat. Už v roce 2002 však Státní duma zákonem pro všechny jazyky užívané v Ruské federaci zakázala oficiální zápis jiným písmem než cyrilicí. Status latinského zápisu tatarštiny byl v roce 2012 tatarským parlamentem prohlášen za oficiální transliteraci tatarštiny do latinky. Latinka se nadále často užívá v soukromí a v lingvistice a také ji používá politická opozice, usilující o suverenitu Tatarstánu.

Projekty na Wikiverzitě[editovat]

Wikiprojekty v tatarštině[editovat]

Studijní zdroje na webu[editovat]

Rozcestníky a úložiště zdrojů[editovat]

Jazykové nástroje[editovat]

Mluvnice a jazykovědná pojednání[editovat]

Slovníky[editovat]

Učebnice a kurzy[editovat]

Zdroje textů[editovat]

Instituce, organizace, lidé[editovat]

  • KITAP — Tatarská a turkická asociace v Praze:
Kitap.cz — web, ovšem od roku 2019 dále neudržovaný (cs) (en)
Blog, ovšem také s posledním příspěvkem v březnu 2019 (cs) (en)
Stránka na FB — zdá se být (v srpnu 2023) jediný živý komunikační kanál (cs)

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.