Subjektivní audiometrie

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Audiometrie je metodou vyšetření prahu slyšitelnosti. Subjektivní zde znamená, že práh slyšitelnosti zjišťujeme podle toho, jak zvuk vyšetřovaný subjekt subjektivně slyší – tím pádem se předpokládá spolupráce vyšetřované osoby, která na zaslechnutí vyšetřovaného tónu musí reagovat zmáčknutím tlačítka. (Jejím protikladem jsou metody Objektivní audiometrie.)

Teorie[editovat]

 • Jednotkou hladiny intenzity zvuku je 1 dB
 • Jednotkou hlasitosti je 1 fon
 • A audilogické praxi se na rozdíl od fyzikální normy používá jako jednotky hlasitosti 1 dBHL, kde zkratka HL znamená "hearing level". Kdekoliv na audiometru je označení dB, znamená to dBHL = fon
 • Nejnižší hlasitost (- 10 dBHL) je na audiogramu nahoře

Akustická komora[editovat]

Audiometr[editovat]

Principiální části audiometru[editovat]

 • Tónový generátor - vyrábí tóny různých frekvencí
 • Zesilovač - zesílí signál do sluchátek
 • Atenuátor - umožní přesně zeslabit signál

Audiometr MAICO[editovat]

Použitý audiometr MAICO - ST20 má následující parametry:

 • Tón:
  • čistý (tj. sinusový)
  • pulzní
  • širokopásmový šum
 • Modulace: pulzní 0,5 s (zapnutá, vypnutá)
 • Testovací frekvence:
  • sluchátka: 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 6000 - 8000 Hz
  • kostní vibrátor: 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 6000 Hz
 • Rozsah hlasitosti: -10 ... 100 dB
 • Přírůstek intenzity: 5 dB
 • Maskování: White Noise
 • Napájení: 230 V AC, 50/60 Hz, 4 VA
 • Rozměry: 29x22x6 cm
 • Hmotnost: 1.9 kg
 • Pojistky: 50 mA, pomalé

Připojené prvky[editovat]

Zkontrolujeme, zda nechybí a je správně připojeno příslušenství:

 • Sluchátka:
  • červený konektor (ve zdířce R)
  • modrý konektor (ve zdířce L)
 • Kostní vibrátor:
  • zelený konektor (symbol vibrátoru, vedle konektorů sluchátek)
 • Signalizační tlačítko:
  • Černý konektor (v krajní zdířce, vedle displaye)

Ovládací prvky[editovat]

Seznámení s umístěním ovládacích prvků:

 1. Hlavní vypínač
 2. tlačítko: Volič vedení: vzdušné/kostní
 3. tlačítko: Maskovací signál
 4. tlačítko: Pulzní signál
 5. tlačítko: SISI test
 6. tlačítko R: Pravé ucho (rechts; right)
 7. tlačítko L: Levé ucho (links; left)
 8. tlačítko se symbolem noty: Spínač testovacího signálu
 9. šoupátko s označením dB: Regulace hlasitosti
 10. zelená LED nad šoupátkem: Indikace přítomnosti signálu
 11. Záznamové pole audiogramu (průsvitné obdélníkové pole se semilogaritmickou mřížkou)
 12. červená LED, pohyblivá pod záznamovým polem: Signalizační
 13. tlačítko nad symbolem Hz, šipka vlevo: Snížení frekvence
 14. tlačítko nad symbolem Hz, šipka vpravo: Zvýšení frekvence

Ovládání přístroje[editovat]

Seznámení s funkcí ovládacích prvků:

 1. Hlavním kolébkovým vypínačem zapínáme a vypínáme celý přístroj. Polohy:
  • I (nahoře)= zapnuto
  • 0 (dole) = vyputo
 2. Volič vedení: opětovným tiskem tlačítka volíme vzdušné či kostní vedení - signalizováno příslušnou zelenou diodou LED
 3. Opětovným tiskem tlačítka Maskovací signál zapínáme a vypínáme maskovací signál v opačném sluchátku - signalizováno příslušnou zelenou diodou LED
 4. Opětovným tiskem tlačítka Pulzní signál zapínáme pulsní modulaci (přerušovaný signál) - signalizováno příslušnou zelenou diodou LED
 5. Tlačítkem SISI spouštíme SISI test (v našem praktiku nepoužíváme = příslušná zelená dioda LED je zhasnutá)
 6. Tlačítkem R (pravé ucho) přepneme signál do pravého sluchátka - signalizováno příslušnou zelenou diodou LED
 7. Tlačítkem L (levé ucho) přepneme signál do levého sluchátka - signalizováno příslušnou zelenou diodou LED
 8. Spínačem testovacího signálu pouštíme signál do sluchátka
 9. Šoupátkem Regulace hlasitosti můžeme zvyšovat hlasitost po 5 dBHL od -10 dBHL až do teoreticky 100 dBHL - takto vysoké hodnoty však u normálně slyšících lidí nepoužíváme!
 10. zelená LED nad šoupátkem indikuje, že je signál přiváděn do sluchátka (při zmáčknutí spínače signálu se rozsvítí, při zapnuté pulzní modulaci bliká v rytmu zvukových pulsů)
 11. Záznamové pole audiogramu je překryto formulářem
 12. Signalizační červená LED se pohybuje pod formulářem a umožňuje kreslit příslušné značky do záznamového formuláře; pokud vyšetřovaná osoba tiskne signalizační talčítko, dioda se rozbliká
 13. Tlačítkem Snížení frekvence snížíme frekvenci o jeden dílek na formuláři
 14. Tlačítkem Zvýšení frekvence zvýšíme frekvenci o jeden dílek na formuláři

Metodika vyšetření[editovat]

Podmínky vyšetření[editovat]

 • Vyšetřovaná osoba sedí v tiché komoře (zvukotěsná kabina)
 • Přístroj s obsluhujícím personálem sedí vně komory

Vzdušné vedení[editovat]

 • Vzdušné vedení vyšetřujeme pomocí nasazených sluchátek
 • Sluch testujeme tóny bez maskování s možností pulsní modulace
 • Jako prvé vyšetřujeme ucho, které lépe slyší

Kostní vedení[editovat]

 • Kostní vedení vyšetřujeme pomocí kostního vibrátoru
 • Další metodika analogická vzdušnému vedení
 • Maximální frekvence u kostního vibrátoru je 6 kHz


Postup vyšetření[editovat]

Příprava[editovat]

 • Nastavíme hlasitost signálu na minimum (horní konec dráhy = -10 dBHL)
 • Zapneme přístroj hlavním vypínačem #1
 • Nasadíme formulář audiogramu, dírami na na fixační kolíky
 • Vypníme formulář:
  • datum, příjmení a jméno vyšetřované osoby;
  • do kolonky "Adresse" uvedeme číslo kruhu a skupinu
  • do kolonky "Bem." uvedeme jméno vyšetřující osoby
 • Vyšetřované osobě usadíme do tiché komory a nasadíme jí těsně sluchátka (nesmí překážet vlasy, brýle, náušnice atp.):
  • modré: levá strana
  • červené: pravá strana
 • Vyšetřované osobě dáme do ruky signalizační tlačítko a instruujeme ji, aby:
  • tlačítko stiskla v okamžiku, kdy uslyší přerušovaný tón
  • držela je stisknuté po celou dobu, kdy tón slyší
  • uvolnila tlačítko v okamžiku, kdy přerušovaný tón přestane slyšet
  • tiskla tlačítko přerušovaně v případě, že se jí udělá nevolno anebo s námi potřebuje urgentně komunikovat
 • Zavřeme dveře tiché komory; jedna osoba ze skupinu může vyšetřovanou pozorovat okénkem ve dveřích. Osoby trpící klaustrofobií v komoře nevyšetřujeme!

Vzdušné vedení (AC)[editovat]

 • Zkontrolujeme, že je šoupátko hlasitosti nastavené na minimum (horní konec dráhy)
 • Nastavíme frekvenci na 1 kHz
 • Aktivujeme pulsní modulaci (přerušovaný signál je lépe slyšet)
 • Jako první vyšetřujeme ucho, které lépe slyší.
 • Pokud vyšetřovaná osoba slyší na obě uši normálně, začínáme zpravidla pravých uchem:
  • Připravíme si propisovačku odpovídající barvy (červená pro pravé, modrá pro levé ucho)
  • aktivujeme tlačítko R
  • stiskneme spínač testovacího signálu
  • pomalu zvyšujeme hlasitost signálu, až vyšetřovaná osoba signalizuje práh slyšení.
  • signál můžeme opět snížit, až jsme si jisti, že vyšetřovaná osoba přestane slyšet signál těsně pod prahem slyšení
  • práh slyšitelnosti je hlasitost, při které vyšetřovaná osoba ještě slyší ten pro ni nejtišší signál
  • práh označíme červeným kroužkem (pro pravé ucho) či modrým ležatým křížkem (pro levé ucho) – podle místa červené signalizační LED
  • snížíme hlasitost o 10 dBHL
  • zvýšíme frekvenci o jeden stupeň a pokračujeme stejným způsobem až k nejvyšší frekvenci
  • vrátíme se na 1 kHz a stejným způsobem proměříme spodní část kmitočtového spektra
  • naměřené body spojíme souvislou čarou
 • Vrátíme se na 1 kHz a stejným způsobem proměříme křivku slyšitelnosti u druhého ucha
 • Na konci vyšetření vracíme šoupátko hlasitosti vždy do nejtišší polohy!

Kostní vedení (BC)[editovat]

 • Namísto sluchátek nasadíme kostní vibrátor tak, aby byl přitisknut na výběžek kosti skalní za ušním boltcem (processus mastoideus)
 • Tlačítkem voliče vedení přesměrujeme výstup signálu do kostního vibrátoru
 • Při vyšetření postupujeme jinak stejným způsobem jako u vzdušného vedení
 • Prahy slyšení pro jednotlivé frekvence zapisujeme do audiogramu propisovačkou příslušné barvy, ale namísto křížku a koleček používáme pro kostní vedení symbolů:
  • > – pravé ucho
  • < – levé ucho
 • označené body propojíme (na rozdíl od vzdušného vedení) čárkovanou čarou
 • Po vyšetření jednoho ucha umístíme vibrátor za druhé ucho, které vyšetříme stejným způsobem