Studium Bible

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
Příslušnost: všeobecná

Zde by bylo vhodné ještě doplnit dokončení podle níže naznačené metodiky.

Cílová skupina[editovat]

Tento kurz je určen pro účastníky, kteří touží seznámit se hlouběji s Biblí a nebojí se přemýšlet. Je předpokládáno, že účastníci již o daném díle mají nějaký přehled. Tedy jak po literární stránce (že se o Bibli učili v hodinách literatury) tak i po obsahové stránce (že jsou alespoň v hrubých ryses seznámení se strukturou díla a biblickými příběhy). Protože se jedná o obsáhlé dílo a pochopení Bible není jednoduché jedná se v podstatě o kurz věčný.

Účastníci[editovat]

Tento kurz je realizován v českém jazyce. Pokud máte zájem se zúčastnit zapište se zde a vytvořte si podstránku ve formátu User:jméno/Studium Bible. Jedná se o skupinové studium. Začátky kurzů jsou tedy odvyklé od počtu zájemců. Pokud tedy sejde více zájemců o kurz, organizátor jim určí, který týden začnou. Vznikají tak skupinky studujících, kteří studují ten samý kurz, ale jsou v jiné hodině. Tato hlavní stránka totiž není měněna, protože jednotlivý účastníci zpracovávají své úkoly na svých podstránkách, a následně je každý týden diskutují přes IRC setkání.

 • Organizátoři: v tomto kurzu chybí organizátoři
 • Technický organizátor:

Metodika[editovat]

Jedná se o kurz, který je postaven na čtení textu a přemýšlení o něm. Na každý týden je připravena jedna hodina, kdy je nejprve účastníkům nabídnuta četba a následně jsou vypsány úkoly. Ty se nejčastěji řeší písemnou formou na podstránkách jednotlivých účastníků. Jednou za týden je IRC sraz, kde se veřejně diskutuje. K dispozici je též wikiverzitní oborové fórum (pro ty, kterým se nehodí setkávání přes IRC. Od 10. týdne mohou samotní účastníci navrhovat svoje hodiny. V tomto případě účastník hodinu připraví a navrhne ji organizátorovi. Pokud organizátor neshledá větší problémy v navržené hodině zařadí ji v brzké době do kurzu. Hodiny navrhujte na stránce organizátorů.

 • IRC: #wikiversity-cs (v čase) - server: irc.freenode.net

Hodiny[editovat]

Kniha Koránu v arabštině

1. týden: Úvod k Bibli[editovat]

- úvodní lekce k Bibli, věroučným knihám judaismu a ke Koránu -

 • četba článků Bible, Biblický kánon a Korán na Wikipedii
 • zpracovat 2 eseje (200-250 slov)
 • IRC diskuse na téma „Společné rysy Koránu, židovského a křesťanského kánonu“
 • naučit se pracovat se svou substránkou a se způsobem diskuse na oborovém fóru

Úkoly:[editovat]

 • Přečtěte si článek Bible a Biblický kánon
 • na své podstránce si vytvořte oddíl: == 1. týden: Úvod k Bibli ==
 • napište krátkou esej (200-250 slov) na téma „Bible“
 • přečtěte si článek Korán
 • napište krátkou esej (200-250 slov) na téma „Korán“
 • připravte si pět bodů na téma „Společné rysy Koránu, židovského a křesťanského kánonu“
 • diskutujte na IRC srazu téma: „Společné rysy Koránu, židovského a křesťanského kánonu“
Modlení u Zdi nářků

2. týden: Starý a Nový zákon[editovat]

Úkoly:[editovat]

3. týden: První Kniha Mojžísova (Genesis)[editovat]

4. týden: Druhá Kniha Mojžísova (Exodus)[editovat]

5. týden: Třetí Kniha Mojžísova (Leviticus)[editovat]

6. týden: Čtvrtá Kniha Mojžísova (Numeri)[editovat]

7. týden: Pátá Kniha Mojžísova (Deuteronomium)[editovat]

8. týden: Pentateuch - Pět Knih Mojžíšových[editovat]

9. týden: Evangelium podle Jana[editovat]