Přeskočit na obsah

Verze

Licence MediaWiki

Nainstalovaný software

URL vstupních bodů

Nainstalované vzhledy

Nainstalovaná rozšíření

Nainstalované knihovny

Installed server-side libraries

Nainstalované klientské knihovny

Přidané syntaktické značky

<categorytree>, <ce>, <charinsert>, <chem>, <gallery>, <graph>, <hiero>, <imagemap>, <indicator>, <inputbox>, <langconvert>, <mapframe>, <maplink>, <math>, <nowiki>, <phonos>, <poem>, <pre>, <quiz>, <ref>, <references>, <score>, <section>, <source>, <splist>, <syntaxhighlight>, <templatedata>, <templatestyles> a <timeline>

Funkce parseru

{{AUTORREVIZE}}, {{#babylon}}, {{CASCADINGSOURCES}}, {{#categorytree}}, {{cestaksouboru}}, {{#commaseparatedlist}}, {{#cíl}}, {{DENREVIZE}}, {{DENREVIZE2}}, {{DISKUSNÍPROSTOR}}, {{DISKUSNÍPROSTORE}}, {{enkódovatnadpis}}, {{enkódovaturl}}, {{#FORMAL}}, {{#formátujdatum}}, {{formátujčíslo}}, {{hlášení}}, {{IDREVIZE}}, {{idstránky}}, {{#ifeq}}, {{#iferror}}, {{#ifexpr}}, {{#invoke}}, {{#jazyk}}, {{JMENNÝPROSTOR}}, {{JMENNÝPROSTORE}}, {{jmennýprostor}}, {{jmennýprostore}}, {{kanonickéurl}}, {{kanonickéurle}}, {{#když}}, {{#kdyžexist}}, {{KLÍČŘAZENÍ}}, {{KÓDČASUREVIZE}}, {{#lst}}, {{#lsth}}, {{#lstx}}, {{malá}}, {{místníurl}}, {{místníurle}}, {{MĚSÍCREVIZE}}, {{MĚSÍCREVIZE1}}, {{noexternallanglinks}}, {{NÁZEVDISKUSE}}, {{NÁZEVDISKUSEE}}, {{NÁZEVKOŘENOVÉSTRANY}}, {{NÁZEVKOŘENOVÉSTRANYE}}, {{NÁZEVNADSTRANY}}, {{NÁZEVNADSTRANYE}}, {{NÁZEVPODSTRANY}}, {{NÁZEVPODSTRANYE}}, {{NÁZEVSTRANY}}, {{NÁZEVSTRANYE}}, {{NÁZEVČLÁNKU}}, {{NÁZEVČLÁNKUE}}, {{obasměry}}, {{PLNÝNÁZEVSTRANY}}, {{PLNÝNÁZEVSTRANYE}}, {{plnéurl}}, {{plnéurle}}, {{plurál}}, {{pohlaví}}, {{POČETAKTIVNÍCHUŽIVATELŮ}}, {{POČETEDITACÍ}}, {{POČETSOUBORŮ}}, {{POČETSPRÁVCŮ}}, {{POČETSTRAN}}, {{POČETUŽIVATELŮ}}, {{POČETVESKUPINĚ}}, {{POČETČLÁNKŮ}}, {{prvnímalé}}, {{prvnívelké}}, {{#rel2abs}}, {{ROKREVIZE}}, {{skloňuj}}, {{#speciale}}, {{#speciální}}, {{#statements}}, {{STRÁNEKVKATEGORII}}, {{#switch}}, {{#timel}}, {{#titleparts}}, {{VELIKOSTSTRÁNKY}}, {{velká}}, {{#vlastnost}}, {{VYPRŠENÍZAMČENÍ}}, {{#výraz}}, {{zarovnatvlevo}}, {{zarovnatvpravo}}, {{#značka}}, {{ZOBRAZOVANÝNADPIS}}, {{ÚROVEŇZAMČENÍ}}, {{ČLÁNEKPROSTOR}}, {{ČLÁNEKPROSTORE}}, {{ČÍSLOJMENNÉHOPROSTORU}} a {{#čas}} visited from 3.230.173.188