Sny/Databáze/Kychot/Hypotézy

Z Wikiverzity
< Sny‎ | Databáze‎ | Kychot
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sny: Databáze/Kychot/Hypotézy

Spíš než hypotézy tu zpočátku budou takové předběžné závěry a dohady o tom, co mi z dosavadních záznamů snů vyplývá.

Paměť[editovat]

Nejpozoruhodnější mi přijde paměťový mechanismus ve snech.

Volatilní paměť[editovat]

To, co jsem pracovně nazval jako volatilní paměť, je takový trochu paradox: paměť je od toho, aby si něco pamatovala, a tadyta paměť naproti tomu hodně rychle vyprchá, při přechodu ze sna do vigility se z těch obsahů snů zachová velice málo. Je zajímavou otázkou, zda snová paměť používá ty samé či podobné paměťové mechanismy jako paměť vigilní anebo jsou to nějaké specifické mechanismy právě pro sen; v tom druhém případě by bylo nutné dál zkoumat mechanismy přenosu mezi snovou a nějakou vigilní pamětí, případně, k jakým reinterpretacím při tom dochází.

Emotivní paměť[editovat]

Nevím, jestli termín emotivní či emoční. Emotivní bych chápal tak, že ta paměť závisí na emocích, a emoční, že si pamatujeme emoce. Ale ono to vzájemně souvisí. I v bdělém stavu si snáze zapamatujeme události, které souvisí s nějakými silnými emocemi, než ty, které jsou emočně ploché, emočně nevýznamné. Pak je tu ještě mechanismus potlačování paměti např. u silně nagativních emočních zážitků, ale to je dle mého zase o něčem jiném. U těch snů mi tato vlastnost lidské paměti přijde ještě silněji vyjádřená.

Logika[editovat]

Snová logika, jak ji nazývám, mi na první pohled přijde jako jakýsi deformovaný obraz vigilní logiky. Některé věci vypadají až nelogické. Hypotéza by mohla být v tom smyslu, že se nejedná jen o deformaci, ale zkrátka že ty sny mají nějakou svoji vlastní logiku, kterou je možné objevit.

Vztah k reálu[editovat]

Je celkem evidentní, že řada snových výjevů je nějakým odrazem dění, které předcházely ve skutečnosti. Ale je tu spousta otázek, např:

Selekce[editovat]

Dochází tu k nějaké selekci? Jsou oblasti z reálu, které se ve snech objevují častěji, zatímco jiné se ve snech téměř neobjevují? Jaká jsou pravidla či zákony takové selekce?

Deformace[editovat]

Řada věcí je nějak deformována oproti těm, které v reálu známe. Mohou tu probíhart různé deformace, např. prostorové, geometrické, zmenšení, zvětšení, omezení, rozšíření atd.

Transposice[editovat]

Přenášení do nějakých jiných poloh, jiných míst. (Může souviset i s restrukturalizací, např. jsem "jako doma" a přitom je to dům někoho jiného, a teď jde také o to, jaký je vztah s tím druhým.)

Restrukturalizace[editovat]

V mnoha snech se objevují určité elementy z reálu, které jseou ovšem ve snu jinak strukturovány – např. vztahy mezi známými lidmi, příbuznými, mění se jejich role, např. spolužák se stává bratrem atp.

Emoce[editovat]

Za velice důležité považuji emoční úrovně ve snech. A opět, některé mohou být analogické k emocím, prožívaným v reálu (děs z pronásledování, násilí, radost z hezkých věcí) a jiné naopak paradoxní (lhostejnost při hrůzných činech či naopak neobvykle silné emoce při zndánlivě bezvýznamných událostech).

Morálka[editovat]

Morální či amorální jednání, hodnocení, zvrácení orálky, posun, morální bariéry. Do jaké míry se ve snu řídím pravidly, která zachovávám v raálu, do jaké míry se s nimi ztotožňuji, jaké mám zábrany, jak se tyto zábrany uvolňují, jakými je to doprovázeno pocity (zahanbení či naopak uvolnění aj.)

Symboly[editovat]

Hodně různách škol, zabývajících se sny, klade velký důraz na symboly. Symboly mají jistě velký význam, ale já sám bych byl v jejich interpretaci opatrnější a začínal bych s ní až skoro nakonec, poté, co se nám podaří alespoň částečně vyjasnit si předcházející věci.

Např. tramvaj: je to věc z reálného života, jako Pražák jí používám často ve svém životě, jezdím jí do práce. Ale i když s ní jezdím možná nejčastěji, jezdím i autobusem nebo metrem. Přitom o metru se mi zdá jen velmi výjimečně a když o autobusu, tak rozhodně ne o MHD, ale o vlastním. Dokonce ale i tu tramvaj ve snu vidím zpravidla zvenku, a ne, jak s ní sám jedu, to je také málokdy. Přitom si pamatuji, že tramvaj hrála velkou roli v mých snech už v dětství, v době, kdy ještě nejezdilo metro a namísto autobusů jezdily po Praze trolejbusy. Takže je možné, či snad pravděpodobné, či dokonce zřejmé, že je to jakási velmi dlohodobá záležitost. Takže až nakonec se dostáváme k otázce, zda tedy tramvaj v mých snech může mít význam nějakého symbolu? A jakého? Co potom symbolizuje?

Interpretace[editovat]

Interpretace je konečnou fází zpracování snu. Sny si interpretuje většinou každý sám, ale v rámci terapie někdy dochází k interpretaci terapeutem (např. psychoanlýza), k interpretaci může docházet i na skupině. Jednou z možností vzájemné spolupráce je Wikiverzita.