Sny/Databáze/Kychot/2008-08-02

Z Wikiverzity
< Sny‎ | Databáze‎ | Kychot

Sny: Databáze/Kychot/2008-08-02 pátek/sobota

Klíčová slova: teta, Minor, zahrádka, žalm

žalm[editovat]

Byl jsem u tety, která bydlela někde u někoho, a byla tam nějaká taková zahrádka nebo dvoreček (čtvercový), no asi tak 10 x 10 m, obehnaný dřevěným plotem. Za ní byl chodník a ulice, dokonce asi z více stran. Vůbec nevím, jestli a jaký tam byl dům. A potřebovali jsme tam někam zaparkovat Minora.Teta měla nějaké sousedy nebo pány domu nebo kdo to byl, a s nimi byl problém, že to nějak nechtěli dovolit. Ale pak jsem si říkal, vždyť jsou to jen sousedi, tak co je jim do toho?

A tak nějak jsem přemýšlel o tom, jak tam tím minorem vjet a kde ho zaparkovat. Byly tam takové uličky, ale už nevím, mezi čím ty uličky byly, mohly to být třeba záhonky nebo nábytek nebo postele, ale spíš to bylo kdovíco.

Pak se ta celá situace ale nějak změnila a ten problém se změnil na to, že se tam měl recitovat nějaký oddíl z Písma. A měli ho recitovat dva muži a nevím, jestli židi. A tak nějak se ten sen vyvíjel tím směrem, že ti chlapi už přišli a mělo se začít, ale někde byl nějaký drobný problém, už nevím jaký, asi jako na jakém místě začít. Na kraji jedné z těch uliček postupovali tou uličkou, každý po jedné straně uličky, a vždycky jeden odrecitoval jeden verš či jeho polovinu a ten druhý mu odpovídal. Napadla mě přitom slova "responsoriální žalm". Možná to spíš zpívali než recitovali, a zase mě u toho napadlo slovo "psalmodie", i když přesně nevím, co to znamená.

A ty jednotlivé verše (nebo jejich půlky) měl každý napsaný po té své straně uličky, takže je nečetli z knihy, kterou by měli v ruce, ale z nějakých tabulek nebo cedulek, které byly o krajích těch uliček. Jako by to byly uličky mezi hroby a u každého hrobu ta jedna cedulka s veršem.

A takhle proběhla určitá část toho žalmu a na další část zase museli honem přeběhnout do jiné uličky.

Tvar těch uliček si trochu pamatuji, asi jakobyste rozdělili ten čtverec na devět políček a ty uličky probíhaly po těch liniích, ale ne, že by to rozdělily na devět čtverců, ale asi jen na čtyři oddíly. Možná to někdy namaluji. Trochu mi utkvěla ta melodie, byla dost jednoduchá, a jakoby tuším, že to začínalo slovy "Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý" (to recitoval ten první hlas), tak že ta první slabika začala na tónu e a dál už to bylo všechno na tónu g, až ta poslední slabika zase klesla zpátky na e. A na to navázal ten druhý hlas tou responsí. Jenže už nevím, jaká byla. Možná že ze začátku byla ta melodie stejná, jen na konci klesla zpátky na e. Už na předposlední slabice a ta poslední slabika končila zase na g. Takže všechno dost primitivní, jen na dvou tónech v intervalu malé tercie. (Ale také je možné, že ta response začínala někde níže.)

A pak, už těsně před tím, než jsem se probudil, mě napadlo, že celý ten žalm bude mít asi 35 veršů. A že to možná bude žalm s číslem sto a něco, možná sto třicet a něco, třeba sto třicet šest nebo tak nějak.