Sluneční soustava/Země je kulatá/Sluneční soustava - přehled/Mars

Z Wikiverzity
Dva měsíce obíhající okolo Marsu - Phobos a Deimos
Phobos je jeden z měsíců, obíhající na vnitřní orbitě
Deimos obíhá okolo Marsu na vnější orbitě

Mars

(Země)←Mars - Červená planeta→(Jupiter)


Více o Marsu


Mars je čtvrtá planeta ve Sluneční soustavě, která společně se Zemí, Venuší a Merkurem mají pevný povrch tvořený z kamení a řadí se mezi tzv. terestrické planety. Občas se nazývá jako rudá planeta pro svojí barvu povrchu, kdy se během pozorování z vesmíru jeví červeně. Oproti Zemi má pouze poloviční velikost a podobně dlouhý den, který je jen o polovičku delší. Rok je oproti tomu přibližně dvakrát delší, než ten pozemský.

Mars má slabou atmosféru, která je tvořena převážně z oxidu uhličitého a neumožňuje tak pozemský život. Jak je již dnes známo, dříve se na povrchu Marsu nacházela tekoucí voda, což dokládají značné koryta, ohlazené balvany, či usazené horniny. Povrch Marsu je pokryt krátery podobně jako Měsíc. Vyskytují se zde i vysoké hory vzniklé sopečnou činností jako například Olympus Mons, který sahá do výšky až 25 kilometrů nad okolní krajinu.