SigViewer/0.1.7/lenny

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

SigViewer 0.1.7

Instalace na Debian Lenny[editovat]

Download[editovat]

Stáhneme balík zdrojových souborů: http://downloads.sourceforge.net/biosig/SigViewer-src-0.1.7.zip např. do adresáře ~/BioSig/sigviewer/src

A pro kontrolu i Linuxové binárky, kompilované pro SuSe: http://downloads.sourceforge.net/biosig/SigViewer-linux-0.1.7.tar.bz2 ~/BioSig/sigviewer/SuSe

kde ~ je libovolný pracovní adresář, např. domácí.

binárka[editovat]

$ tar xjf SigViewer-linux-0.1.7.tar.bz2
$ file sigviewer 
 sigviewer: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.4, dynamically linked (uses shared libs), not stripped
$ ./sigviewer 
 error while loading shared libraries: libQt3Support.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
$ ldd sigviewer 
    linux-gate.so.1 => (0xffffe000)
    libQt3Support.so.4 => not found
    libQtSql.so.4 => not found
    libQtXml.so.4 => not found
    libQtNetwork.so.4 => not found
    libQtGui.so.4 => not found
    libpng12.so.0 => /usr/lib/libpng12.so.0 (0xb7f85000)
    libSM.so.6 => /usr/lib/libSM.so.6 (0xb7f7d000)
    libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0xb7f66000)
    libXi.so.6 => /usr/lib/libXi.so.6 (0xb7f5e000)
    libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0xb7f56000)
    libXrandr.so.2 => /usr/lib/libXrandr.so.2 (0xb7f50000)
    libXfixes.so.3 => /usr/lib/libXfixes.so.3 (0xb7f4a000)
    libXcursor.so.1 => /usr/lib/libXcursor.so.1 (0xb7f41000)
    libXinerama.so.1 => /usr/lib/libXinerama.so.1 (0xb7f3e000)
    libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0xb7ecf000)
    libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0xb7ea6000)
    libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0xb7e98000)
    libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xb7dab000)
    libQtCore.so.4 => not found
    libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0xb7d96000)
    libpthread.so.0 => /lib/i686/cmov/libpthread.so.0 (0xb7d7e000)
    libdl.so.2 => /lib/i686/cmov/libdl.so.2 (0xb7d7a000)
    libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0xb7c8d000)
    libm.so.6 => /lib/i686/cmov/libm.so.6 (0xb7c68000)
    libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb7c5b000)
    libc.so.6 => /lib/i686/cmov/libc.so.6 (0xb7b0e000)
    libexpat.so.1 => /usr/lib/libexpat.so.1 (0xb7aee000)
    libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xb7aea000)
    libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xb7ae5000)
    /lib/ld-linux.so.2 (0xb7fc7000)

http://web.archive.org/web/20070612063944/http://trolltech.com/developer/downloads/qt/x11 – v současné době k disposici qt-x11-opensource-src-4.3.3.tar.gz

V Debian Lenny mám balík libqt-3mt:

$ dpkg -L libqt3-mt
/.
/usr
/usr/lib
/usr/lib/libqt-mt.so.3.3.7
/usr/lib/libqui.so.1.0.0
/usr/lib/qt3
/usr/lib/qt3/plugins
/usr/lib/qt3/plugins/imageformats
/usr/lib/qt3/plugins/imageformats/libqmng.so
/usr/lib/qt3/plugins/inputmethods
/usr/lib/qt3/plugins/inputmethods/libqimsw-multi.so
/usr/lib/qt3/plugins/inputmethods/libqimsw-none.so
/usr/lib/qt3/plugins/inputmethods/libqsimple.so
/usr/lib/qt3/plugins/inputmethods/libqxim.so
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/libqt3-mt
/usr/share/doc/libqt3-mt/README
/usr/share/doc/libqt3-mt/README.immodule
/usr/share/doc/libqt3-mt/README-QT.TXT
/usr/share/doc/libqt3-mt/PLATFORMS
/usr/share/doc/libqt3-mt/copyright
/usr/share/doc/libqt3-mt/README.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt3-mt/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt3-mt/changelog.gz
/usr/share/qt3
/usr/share/qt3/lib
/usr/lib/libqui.so.1.0
/usr/lib/libqt-mt.so.3.3
/usr/lib/libqt-mt.so.3
/usr/lib/libqui.so.1
/usr/share/qt3/lib/libqt-mt.so.3.3
/usr/share/qt3/lib/libqt-mt.so.3
/usr/share/qt3/lib/libqui.so.1.0
/usr/share/qt3/lib/libqui.so.1

Zřejmě potřebuji versi Qt 4. Stáhnu ji z: http://ftp.cz.debian.org/debian/pool/main/q/qt4-x11/libqt4-gui_4.3.3-2_i386.deb

# dpkg -I libqt4-gui_4.3.3-2_i386.deb 
 nový formát balíku, verze 2.0.
 Package: libqt4-gui
 Source: qt4-x11
 Version: 4.3.3-2
 Architecture: i386
 Maintainer: Debian Qt/KDE Maintainers <debian-qt-kde@lists.debian.org>
 Installed-Size: 12072
 Depends: fontconfig, libaudio2, libc6 (>= 2.7-1), libfontconfig1 (>= 2.4.0), libfreetype6 (>= 2.3.5), libgcc1 (>= 1:4.2.1), libgl1-mesa-glx | libgl1, libglib2.0-0 (>= 2.14.0), libglu1-mesa | libglu1, libice6 (>= 1:1.0.0), libjpeg62, libmng1 (>= 1.0.3-1), libpng12-0 (>= 1.2.13-4), libqt4-core (= 4.3.3-2), libsm6, libstdc++6 (>= 4.2.1), libx11-6, libxcursor1 (>> 1.1.2), libxext6, libxfixes3 (>= 1:4.0.1), libxi6, libxinerama1, libxrandr2 (>= 2:1.2.0), libxrender1, libxt6, zlib1g (>= 1:1.1.4-1)
 Recommends: qt4-qtconfig
 Conflicts: libqt4-designer
 Replaces: libqt4-core (<< 4.0.1-3), libqt4-designer, qt4-designer (<< 4.1.4)
 Section: libs

http://ftp.cz.debian.org/debian/pool/main/q/qt4-x11/libqt4-core_4.3.3-2_i386.deb

# dpkg -I libqt4-core_4.3.3-2_i386.deb 
 nový formát balíku, verze 2.0.
 velikost 1987684 bajtů, řídící archiv= 1980 bajtů.
 Package: libqt4-core
 Source: qt4-x11
 Version: 4.3.3-2
 Architecture: i386
 Maintainer: Debian Qt/KDE Maintainers <debian-qt-kde@lists.debian.org>
 Installed-Size: 5504
 Depends: libc6 (>= 2.7-1), libdbus-1-3 (>= 1.1.1), libfontconfig1 (>= 2.4.0), libgcc1 (>= 1:4.2.1), libglib2.0-0 (>= 2.14.0), libstdc++6 (>= 4.2.1), zlib1g (>= 1:1.1.4-1)
 Section: libs
 Priority: optional
 Homepage: http://www.trolltech.com


# dpkg -i libqt4-core_4.3.3-2_i386.deb 
# dpkg -i libqt4-gui_4.3.3-2_i386.deb 

$ dpkg -L libqt4-core
...
/usr/lib/libQtCore.so.4.3.3
/usr/lib/libQtNetwork.so.4.3.3
/usr/lib/libQtXml.so.4.3.3
/usr/lib/libQtTest.so.4.3.3
/usr/lib/libQtDBus.so.4.3.3
/usr/lib/libQtScript.so.4.3.3
/usr/bin
/usr/bin/qdbus
/usr/lib/libQtCore.so.4
/usr/lib/libQtCore.so.4.3
/usr/lib/libQtNetwork.so.4
/usr/lib/libQtNetwork.so.4.3
/usr/lib/libQtXml.so.4
/usr/lib/libQtXml.so.4.3
/usr/lib/libQtTest.so.4
/usr/lib/libQtTest.so.4.3
/usr/lib/libQtDBus.so.4
/usr/lib/libQtDBus.so.4.3
/usr/lib/libQtScript.so.4
/usr/lib/libQtScript.so.4.3


$ dpkg -L libqt4-gui
...
/usr/lib
/usr/lib/libQtGui.so.4.3.3
/usr/lib/libQtOpenGL.so.4.3.3
/usr/lib/libQtSvg.so.4.3.3
/usr/lib/libQtDesigner.so.4.3.3
/usr/lib/libQtDesignerComponents.so.4.3.3
/usr/lib/libQtAssistantClient.so.4.3.3
/usr/lib/qt4
/usr/lib/qt4/plugins
/usr/lib/qt4/plugins/imageformats
/usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqgif.so
/usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqjpeg.so
/usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqmng.so
/usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqsvg.so
/usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqtiff.so
/usr/lib/qt4/plugins/iconengines
/usr/lib/qt4/plugins/iconengines/libqsvg.so
/usr/lib/qt4/plugins/inputmethods
/usr/lib/qt4/plugins/inputmethods/libqimsw-multi.so
/usr/lib/qt4/plugins/accessible
/usr/lib/qt4/plugins/accessible/libqtaccessiblewidgets.so
/usr/lib/qt4/plugins/codecs
/usr/lib/qt4/plugins/codecs/libqcncodecs.so
/usr/lib/qt4/plugins/codecs/libqjpcodecs.so
/usr/lib/qt4/plugins/codecs/libqkrcodecs.so
/usr/lib/qt4/plugins/codecs/libqtwcodecs.so
/usr/lib/libQtGui.so.4
/usr/lib/libQtGui.so.4.3
/usr/lib/libQtOpenGL.so.4
/usr/lib/libQtOpenGL.so.4.3
/usr/lib/libQtSvg.so.4
/usr/lib/libQtSvg.so.4.3
/usr/lib/libQtDesigner.so.4
/usr/lib/libQtDesigner.so.4.3
/usr/lib/libQtDesignerComponents.so.4
/usr/lib/libQtDesignerComponents.so.4.3
/usr/lib/libQtAssistantClient.so.4
/usr/lib/libQtAssistantClient.so.4.3
$ ldd sigviewer 
    linux-gate.so.1 => (0xffffe000)
    libQt3Support.so.4 => not found
    libQtSql.so.4 => not found
...

Dál už je to vše OK, takže ještě:

# dpkg -i libqt4-qt3support_4.3.3-2_i386.deb 
Instaluji balík libqt4-qt3support.
(Čtu databázi ... nyní je nainstalováno 220122 souborů a adresářů.)
Rozbaluji libqt4-qt3support (z libqt4-qt3support_4.3.3-2_i386.deb) ...
dpkg: nesplněné závislosti zamezily konfiguraci balíku libqt4-qt3support:
 libqt4-qt3support závisí na libqt4-sql (= 4.3.3-2); avšak:
 Balík libqt4-sql není nainstalován.
 libqt4-qt3support závisí na libsqlite0 (>= 2.8.17); avšak:
 Balík libsqlite0 není nainstalován.

# dpkg -i libqt4-sql_4.3.3-2_i386.deb 
Instaluji balík libqt4-sql.
(Čtu databázi ... nyní je nainstalováno 220132 souborů a adresářů.)
Rozbaluji libqt4-sql (z libqt4-sql_4.3.3-2_i386.deb) ...
dpkg: nesplněné závislosti zamezily konfiguraci balíku libqt4-sql:
 libqt4-sql závisí na libsqlite0 (>= 2.8.17); avšak:
 Balík libsqlite0 není nainstalován.

V lenny je k disposici libsqlite0 2.8.17-4, tak to stačí, instaluji přes aptitude:

Rozbaluji libsqlite0 (z .../libsqlite0_2.8.17-4_i386.deb) ...
Nastavuji balík libsqlite0 (2.8.17-4) ...
Nastavuji balík libqt4-sql (4.3.3-2) ...
Nastavuji balík libqt4-qt3support (4.3.3-2) ...

Závislosti na knihovnách tak už mám splněné, ověřím:

$ ldd sigviewer 
    linux-gate.so.1 => (0xffffe000)
    libQt3Support.so.4 => /usr/lib/libQt3Support.so.4 (0xb7ce3000)
    libQtSql.so.4 => /usr/lib/libQtSql.so.4 (0xb7c9e000)
    libQtXml.so.4 => /usr/lib/libQtXml.so.4 (0xb7c46000)
    libQtNetwork.so.4 => /usr/lib/libQtNetwork.so.4 (0xb7bb6000)
    libQtGui.so.4 => /usr/lib/libQtGui.so.4 (0xb74b1000)
    libpng12.so.0 => /usr/lib/libpng12.so.0 (0xb748e000)
    libSM.so.6 => /usr/lib/libSM.so.6 (0xb7485000)
    libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0xb746e000)
    libXi.so.6 => /usr/lib/libXi.so.6 (0xb7466000)
    libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0xb745e000)
    libXrandr.so.2 => /usr/lib/libXrandr.so.2 (0xb7458000)
    libXfixes.so.3 => /usr/lib/libXfixes.so.3 (0xb7453000)
    libXcursor.so.1 => /usr/lib/libXcursor.so.1 (0xb7449000)
    libXinerama.so.1 => /usr/lib/libXinerama.so.1 (0xb7446000)
    libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0xb73d7000)
    libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0xb73ae000)
    libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0xb73a0000)
    libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xb72b4000)
    libQtCore.so.4 => /usr/lib/libQtCore.so.4 (0xb7140000)
    libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0xb712b000)
    libpthread.so.0 => /lib/i686/cmov/libpthread.so.0 (0xb7113000)
    libdl.so.2 => /lib/i686/cmov/libdl.so.2 (0xb710f000)
    libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0xb7023000)
    libm.so.6 => /lib/i686/cmov/libm.so.6 (0xb6ffe000)
    libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb6ff0000)
    libc.so.6 => /lib/i686/cmov/libc.so.6 (0xb6ea3000)
    libpq.so.5 => /usr/lib/libpq.so.5 (0xb6e87000)
    libmysqlclient_r.so.15 => /usr/lib/libmysqlclient_r.so.15 (0xb6ca0000)
    libsqlite.so.0 => /usr/lib/libsqlite.so.0 (0xb6c49000)
    libsqlite3.so.0 => /usr/lib/libsqlite3.so.0 (0xb6be5000)
    libaudio.so.2 => /usr/lib/libaudio.so.2 (0xb6bce000)
    libXt.so.6 => /usr/lib/libXt.so.6 (0xb6b7e000)
    libgthread-2.0.so.0 => /usr/lib/libgthread-2.0.so.0 (0xb6b7a000)
    librt.so.1 => /lib/i686/cmov/librt.so.1 (0xb6b71000)
    libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/libglib-2.0.so.0 (0xb6ad0000)
    libexpat.so.1 => /usr/lib/libexpat.so.1 (0xb6aaf000)
    libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xb6aac000)
    libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xb6aa7000)
    /lib/ld-linux.so.2 (0xb7f7e000)
    libssl.so.0.9.8 => /usr/lib/i686/cmov/libssl.so.0.9.8 (0xb6a65000)
    libcrypto.so.0.9.8 => /usr/lib/i686/cmov/libcrypto.so.0.9.8 (0xb691a000)
    libkrb5.so.3 => /usr/lib/libkrb5.so.3 (0xb688c000)
    libcom_err.so.2 => /lib/libcom_err.so.2 (0xb6889000)
    libcrypt.so.1 => /lib/i686/cmov/libcrypt.so.1 (0xb6857000)
    libnsl.so.1 => /lib/i686/cmov/libnsl.so.1 (0xb683f000)
    libpcre.so.3 => /usr/lib/libpcre.so.3 (0xb6817000)
    libk5crypto.so.3 => /usr/lib/libk5crypto.so.3 (0xb67f4000)
    libkrb5support.so.0 => /usr/lib/libkrb5support.so.0 (0xb67ec000)
    libkeyutils.so.1 => /lib/libkeyutils.so.1 (0xb67e9000)
    libresolv.so.2 => /lib/i686/cmov/libresolv.so.2 (0xb67d6000)


O.K., funguje!

Kompilace[editovat]

 • Dokumentace ke kompilaci: není
 • Prohlídka Makefike:
first: make_default
...
Makefile: sigviewer.pro
...
qmake: qmake_all FORCE
    @$(QMAKE) -spec /usr/local/Qt4.3/mkspecs/macx-g++ -macx -o Makefile sigviewer.pro

qmake_all: sub-src-qmake_all FORCE

make_default: sub-src-make_default FORCE
make_first: sub-src-make_first FORCE
all: sub-src-all FORCE
clean: sub-src-clean FORCE
distclean: sub-src-distclean FORCE
    -$(DEL_FILE) Makefile
install_subtargets: sub-src-install_subtargets FORCE
uninstall_subtargets: sub-src-uninstall_subtargets FORCE

mocclean: compiler_moc_header_clean compiler_moc_source_clean

mocables: compiler_moc_header_make_all compiler_moc_source_make_all
install: install_subtargets FORCE

uninstall: uninstall_subtargets FORCE

Takže zkusíme:

(instalace nedokončena)