Rybovka

Z Wikiverzity


Rybovka je projekt, jak si zazpívat Rybovku.

Rybovka je zažitý zkrázený název pro "Českou mši vánoční", kterou napsal Jakub Jan Ryba jakožto vesnický učitel. Tím pádem má jeho skladba tu výhodu, že je určena pro široký okruh lidových hudebníků a zpěváků a její provedení není tolik náročné na hudební vzdělání, jako u jiných hudebních děl, což byl jeden z důvodů, který zřejmě přispěl k popularitě této skladby. To je dobrá příležitost k tomu, abychom si ji všichni zazpívali.

Základní info[editovat]

Akce[editovat]

Akce, ke kterým je možno se přidat:

Rybovka na Kampě[editovat]

Fotografie z provedení Rybovky na Kampě 23. prosince 2008 – hranici mezi zpěváky a posluchači nelze přesně určit…

Každoroční akce, kterou organizuje sbormistr pan Ing. Libor Sládek, umělecký vedoucí Besharmonie aj. Zvláštností této akce je to, že organizátoři zajistí nástrojové obsazení a sólové hlasy, zatímco ke sborovým hlasům se může přidat prakticky kdokoli z „náhodných kolemjdoucích“, což vytváří ideální situaci pro nás wikiverziány.

 • Kde: Praha, ostrov Kampa, náměstíčko „Na Kampě“, pod kamennými schody na Karlův most: Loc: 50°5'12.0"N, 14°24'31.1"E
 • Kdy: každoročně den před Štědrým dnem, tj. 23. prosince od 15.00 hodin

Účastníci[editovat]

Struktura[editovat]

Česká mše vánoční má strukturu římskokatolické mše, obvyklou v té době:

 1. Kyrie (Kyrie eleison = Pane, smiluj se)
 2. Gloria (Gloria in excelsis Deo = Sláva na výsostech Bohu)
 3. Graduale (Gradus = stupeň =jedna z antifon, spojující obě hlavní mešní čtení)
 4. Credo (Credo in unum Deum = Věřím v jednoho Boha = vyznání víry)
 5. Offertorium (Offere = nabídnout = příprava darů k oběti)
 6. Sanctus (Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth = Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů)
 7. Benedictus (Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. = Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Hosanna na výsostech.)
 8. Agnus (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis = Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi)
 9. Závěr (Communio) (Communio = společné podílení se na přijímání Těla Kristova a Krve Kristovy, též společenství věřících, svatých)


č. takt (str.) část / hlasy tempo (dynamika) začátek textu (solo: normálně, část sboru: kurzíva, celý sbor: tučně) čas
1 1 (1) Kyrie Allegretto 5:27
A 20 (3) T solo Allegretto Hej, Mistře, vstaň bystře, vzhlédni na jasnost, nebe na švarnost …
B 70 (9) –"– (p) Ejhle! Slyšíš, mistře, slyšíš dudlování libé hraní …
C 87 (13) B solo Poco meno Nu, nu proč mi nedáš v spaní pokoje …
D 111 (17) T+B duet Allegretto Co jest to co jest, za libé hraní …
E 175 (23) –"– –"– Této noci přepodivné všecko všudy jest jak ve dne …
2 1 (29) Gloria 05:06
1 (29) sbor S+A Andante Sláva budiž Bohu velikému, pokoj lidu všemu pokornému …
A 19 (32) –"– Allegretto Vstaňte rychle pastýřové srdce věrného …
B 50 (38) B solo –"– Co je to? Kde je to?
C 66 (42) –"– Meno mosso A hle! Všecko všudy jasno, vše se krásně třpytí, …
D 101 (46) A+T solo Andante molto To jest jasnost skvostná, to jest noc milostná.
E 122 (48) –"– Religioso Ó vy krásná nebesa, proč se dnes šlechtíte?
F 163 (52) B solo, sbor S+A+T Allegretto Bratři moji! Copak chceš? Vám zvěstuji, Jen pověz! 3:40
174 (54) sbor S+A+T+B Vivo Aleluja, aleluja, chvalme Boha mocného! 3:52
G 192 (58) –"– Allegro, Vivace Pojďme tam, pojďme tam Dítě vítati, … 4:11
3 1 (69) Graduale 3:16
1 (69) T solo Allegretto non troppo Vzhůru bratři, jenom čerstvě vstávejte!
A 49 (76) sbor S+A, T solo Vivo Kdopak se narodil? Pověz nám! Mesiáš dnes přišel k nám.
77 (82) B solo, sbor S+A+T –"– Jste všichni připraveni? Jsme, jsme! Na cestu přistrojeni? Jděme!
85 (84) sbor S+A+T+B –"– Jděme stáda spraviti, potom půjdem k Betlému, … (varianta: Musíte teď se mnou jít …) 1:36
97 (87) B solo –"– Jeden svolá všechnu chasu a jí vyřídí, …
B 109 (89) –"– (p) a ty, Jožko, jdi za horu, Janku svolej lidi v boru.
C 135 (95) sbor S+A+T+B Meno mosso Budem Boha ctít srdcem pobožným, jeho velebit duchem pokorným. 2:31
4 1 (103) Credo 5:55
1 (103) sbor S+A+T+B Moderato Pospíchejme k Betlému, místu svatému, … 0:00
A 13 (108) B solo –"– Již se jen připravte, hudby si upravte!
25 (111) sbor S+A+T, B solo[1] –"– Copak s sebou máme do Betléma vzít? 0:58
35 (116) B solo Andante V pravé pobožnosti, svaté nábožnosti vyhrávati budeme. 1:26
73 (120) sbor S+A+T, B solo Meno mosso Kdopak dary ponese? Ty nám Tomek poveze. 2:38
89 (123) sbor S+A Vivo Tak již raděj půjdeme, Pána chválit budeme. 3:08
97 (124) sbor S+A+T+B Religioso /: Budem vroucně zpívati, Mesiáše, Mesiáše, k nám vítati. :/ 3:22
C 125 (129) –"– Allegretto Tak již pojďme v rychlosti, dojdem velké milosti. … 4:18
151 (138) –"– Maestoso Sláva buď tobě, Bože věčný, Bože velký, nekonečný, ve své moci jsi jediný. … 5:10
5 1 (145) Offertorium 6:59
9 (146) B solo Andante V pokoře poklekněme, Dítě Boží uctěme! Dary mu obětujme a je srdcem celujme! 0:16
32 (148) sbor S+A –"– To je Dítě vznešené, slávou nebes oděné. Jak vztahuje k nám ručičky, jak milostné jsou očičky. 1:00
48 (152) sbor T+B –"– Jak nás rádo všecky vidí, jak milostně na nás hledí. 1:30
A 56 (154) sbor S+A+T+B –"– /: Ó, Děťátko milostivé, budiž nám vždy dobrotivé! :/ 1:44
B 80 (159) –"– a tempo Tobě se zde klaníme, oběť svou zde činíme, … 2:28
C 113 (167) T solo –"– Nuže, bratři, zahrajeme, potom zase zazpíváme, ke cti toho Děťátka, útlého neviňátka. 3:28
129 (168) B solo –"– Naštymujte hudby jasné, ať nám to jde všecko krásně, jenom řádně do toho, hrajme, co je slušného!
D+E 145 (170) (instr.) Allegretto
F 209 (175) sbor S+A+T+B Vivace S radostí a plesáním, bratři, pějme chvály zde! Všeobecným hlásáním … 5:30
257 (184) sbor S+A+T+B Maestoso Bože, budiž veleben, na věky věkův, amen!
6 1 (189) Sanctus 2:10
5 (190) sbor S+A Moderato Nebe hlásej: „Svatý“, obloha zněj: „Svatý“, … 0:00
A 28 (193) sbor S+A+T+B –"– Chvála věčná budiž Tobě, Bože věčný, v každé době! 0:56
38 (195) –"– Allegretto Nebe, země, hlásejte, chvály, slávy zpívejte! … 1:20
7 1 (203) Benedictus 3:25
1 (203) S+A/T+B solo Andante Pane země i nebe / my zde chválíme Tebe./ Klaníme se / Synu Tvému, / …
17 (206) sbor S+A+T+B –"– že již přišlo spasení skrz Kristovo zrození, … 0:28
(A) 34 (210) solo B –"– Co se zdávna zvěstovalo, to se nyní vykonalo, neb leží v jesličkách již zrozen Pán Ježíš. 1:10
B 53 (212) sbor S+A+T+B –"– Tu se jemu obětujem, pravou lásku přislilbujem, … 1:34
69 (215) solo S/A+T+B –"– Rozpal hojně / srdce / láskou víc a / více!
77 (217) sbor S+A+T+B –"– Nedej padnout v nepravosti, přikloň všecky k pravé ctnosti. …
8 1 (224) Agnus 3:14
1 (224) sbor S+A+T+B Andante religioso Nyní se do Tvé ochrany poroučíme, s Tebou se Dítě, nebeské, zde loučíme. …
A 17 (227) S+A/T+B solo –"– Srdečnou vděčností / za dané milosti
25 (228) sbor S+A+T+B –"– budem slavně zpívat, zde Tě vychvalovat. Tebe nyní žádáme, … pokoj svatý
55 (234) S+A solo / sbor S+A+T+B –"– po němž všichni dychtíme / po němž všichni dychtíme, uděl … / po němž … / po němž …
9 1 (240) Závěr 2:53
4 (241) sbor S+A+T+B Allegretto S radostí, s plesáním, s veselostí, srdcem spokojeným …

Poznámky[editovat]

 1. v notové předloze je TUTTI
 • Čísla stránek podle partitury vyd. Editio Supraphon, Praha 1973.