Rozbor strategie deskových her/Šachy

Z Wikiverzity

Pochopení obsahu vyžaduje alespoň základní znalost šachových pravidel a znalost šachové notace.

Strategie[editovat]

=

Herní plán[editovat]

Herní plán lze rozdělit do tří části:

 1. Zahájení
 2. Střední hra
 3. Koncovka
 • Pro každou část hry je zapotřebí stanovit jiný herní plán, protože každá část hry má svůj charakter.
 • Někteří hráči se nezabývají stanovením strategie a jejím studiem, ale zato svou pozornost věnují taktice (dvojúder, vazba, šach, odtažený šach, oběť typu přilákání, odlákání atd.)
  • Někteří preferují promyslet co nejvíce tahů dopředu s velkým množstvím variant, Kasparov naproti tomu tvrdil, že dobrý hráč dokáže promyslet mnoho tahů dopředu, ale lepšímu hráči stačí znát jediný správný tah.
 • Šachovou hru se nelze naučit pouze z knížek. Naučené informace sice jistě prospějí vaší hře, ale to zdaleka nestačí. Často užívané základní pravidlo zní, že je zapotřebí hodně hrát a hrát. Mozek se adaptuje a získá zkušenosti, naučí se informace vhodným způsobem zpracovávat.
 • Šachové myšlení:
  • Existuje mnoho publikací, jenž tvrdí jak má dobrý šachista přemýšlet, tyto knihy jako třeba "Myslete jako velmistr" od Kotova, nutí k logickému systematickému přemýšlení a vysilujícímu prohledávání různých variant do velké hloubky.
  • Nové vědecké poznatky zkoumající šachistův mozek a jeho způsob myšlení za pomocí různých paměťových experimentů a vyšetření magnetickou rezonancí, poukazují na poznatek, že velmi dobrý šachista rozeznává obrovské množství šachový obrazců, jeho mozek je adaptován na komplexnější vnímání těchto obrazců. Z výzkumu také vyplývá, že se lze těmto dovednostem naučit (plasticita mozku). Nejde pouze o paměť, ale především o způsob jakým jsou informace mozkem zpracovávané. Šachista celkovou šachovnici vnímá nejen jako celek, ale rozeznává jednotlivé části (segmenty), ze kterých je celková situace složená (segmentová paměť).
  • Pro hraní šachů je třeba tvůrčího myšlení, avšak toto tvůrčí myšlení není možné emulovat algoritmickým myšlením počítačů (aspoň tedy prozatím platí).
  • Avšak počítače již v současnosti (rok 2014) hrají natolik výkonně, že jsou schopni porážet i přední velmistry šachové hry. To nejspíše do určité míry vyvrací předchozí bod, ve smyslu, že k hraní šachu je zapotřebí (pouze) tvůrčího myšlení, ale druhá část tvrzení, že tvůrčí myšlení nelze emulovat algoritmickým myšlením prozatím platí. Jsou však podnikány výzkumy, které to teoreticky v budoucnu mohou vyvrátit (neuronové sítě, evoluční algoritmy atd.)

Zahájení[editovat]

Tvrzení a otázky[editovat]

 • Ovládnutí středu šachovnice se považuje za strategickou poziční výhodu.
 • V zahájení je zapotřebí vyvinout figurky do optimální pozice.
  • Jak se dá obecně charakterizovat vývin do optimální pozice? Jak takové pozice vypadají? Lze je popsat nějakými společnými rysy? Lze vývin do optimální pozice popsat univerzálními pravidly a jaké to jsou?
  • Existují výjimky jak obecně charakterizovat vývin do optimální pozice? Jak tyto výjimky vypadají? Lze je popsat společnými rysy?
 • V zahájení není vhodné hrát jednou figurkou dvakrát.
  • Existují výjimky kdy toto pravidlo neplatí? Je dodržování tohoto pravidla prospěšné?
 • Obecně platí, že pokud není lepší pozice pro figuru na vlastní straně šachovnice, potom je vyvinutá.
 • Bílý má výhodu prvního tahu, proto má iniciativu. Jediný způsob jak ji udržet, je provádění agresivních akcí (útočit, nebo ohrožovat).
 • Nepřistoupit na výměnu pěšců, pokud to pomáhá vývinu soupeřových figur.
 • Hlídat si slabý bod f7 nebo f2, pokoušet se útočit a hrozit na soupeřův slabý bod f7 nebo f2 podle toho kdo má jakou barvu figur.
 • Většinou až na výjimky se nevyplácí se v zahájení vydat na toulky s královnou po šachovnici. Velké figurky, by se měly zapojit do hry, obvykle až v okamžiku, kdy jsou již rozestavěny slabší figurky.
 • Nedělat rošádu pouze z důvodu, že můžete, ale dělat rošádu protože je to výhodné nebo proto že musíte.

Informace[editovat]

Dle druhu zahájení[editovat]

Dle jiného tématu[editovat]

Analýza[editovat]

Zjištění[editovat]

Střední hra[editovat]

Koncovka[editovat]

Související stránky[editovat]