Románské jazyky/Standazx

Z Wikiverzity
italsky -are -ere -ire španělsky -ar -er -ir portugalsky -ar -er -ir
-o -iamo -o -iamo -o -iamo -o -amos -o -emos -o -imos -o -amos -o -emos -o -imos
-i -ate -i -ete -i -ite -as -áis -es -éis -es -ís -as -ais -es -eis -es -is
-a -ano -e -ono -e -ono -a -an -e -en -e -en -a -am -e -em -e -em
 • Non parlo bene italiano. - Nemluvím dobře italsky.
 • Capisco un po'. (po' je zkrácenina slova poco). - Trochu rozumím.
 • No hablo español bien. - Nemluvím dobře španělsky.
 • Comprendo un poco. - Trochu rozumím.

Způsobová a nepravidelná slovesa[editovat]

italsky capire (rozumnět) potere (moci (ve významu mít něco dovoleno/povoleno) sapere (znát) volere (chtít) dovere (muset) andare (jít)
capisco capiamo posso possiamo so sappiamo voglio vogliamo devo dobbiamo vado andiamo
capisci capite puoi potete sai sapete vuoi volete devi dovette vai andate
capisce capiscono può possono sa sanno vuole vogliono deve devono va vanno
španělsky comprender poder saber querer deber ir
comprendo comprendemos puedo podemos sabemos quiero queremos debo debemos voy vamos
comprendes comprendéis puedes podéis sabes sabéis quieres queréis debes debéis vas vais
comprende comprenden puede pueden sabe saben quiere quieren debe deben va van
portugalsky compreender poder saber querer dever ir
compreendo compreendemos posso podemos sei sabemos quero queremos devo devemos vou vamos
compreendes compreendeis podes podeis sabes sabeis queres quereis deves deveis vais ides
compreende compreendem pode podem sabe sabem quere querem deve devem vai vão

Na slovese jít je vidět různou míru splynutí sloves andar/ir se slovesem vādō (infinitiv vādere, pokud by bylo zachováno jako samostatné sloveso, nejspíše by jeho infinitiv byl vare/var) v různých jazycích - v přítomném čase zůstaly zachovány v italštině tvary původního slovesa andar v 1. a 2. osobě množného čísla, v portugalštině tvar původního slovesa ir ve 2. osobě množného čísla a ve španělštině se v přítomném čase původní sloveso ir nezachovalo vůbec.

Předložka pro směr pohybu[editovat]

v italštině
 • a -> pro města,
 • in -> pro země, budovy (výjimskou je scuola/škola, kde se používá a scuola)
 • da -> pokud jde o pohyb za někým

In se používá také pro označení použitého dopravního prostředku, např. Vado in macchina./Jedu autem. Stejně jako v češtině, pěšky je jinak: Vado a piedi./Jdu pěšky.

ve španělštině
 • a
v portugalštině
 • a, pokud by za předložkou následoval člen, vytvoří se staženina:
  • a + o: ao
  • a + os: aos
  • a + a: à
  • a + as: às

Slovesa piacere, gustar, gostar/líbit se[editovat]

Slovesa piacere v italštině a gustar ve španělštině se používají ve tvarech třetí osoby a změna osoby se provádí změnou osobního zájmena, stejně jako líbit se v češtině. Sloveso gostar v portugalštině se při stejných vyjádřeních skloňuje.

piacere (italsky) gustar (španělsky) gostar (portugalsky)
mi piace/piaceno ci piace/piaceno me gusta/gustan nos gusta/gustan gosto gostamos
ti piace/piaceno vi piace/piaceno te gusta/gustan os gusta/gustan gostas gostais
gli/le piace/piaceno a loro piace/piaceno le gusta/gustan les gusta/gustan gosta gostam
 • la mela (italsky), la manzana (španělsky), a maçã (portugalsky) - jablko

Toskánský dialekt italštiny[editovat]

V Toskánsku se místo piacere používá garbare, opět pouze ve tvarech třetí osoby.

garbare
garba garbano

Slovo noia znamená nuda v severení Itálii, ale nepříjemné (angl. annoying) v Toskánsku.