R@SYSTEM/publikace

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stránka R@SYSTEM/publikace představuje seznam publikací ke stránce R@SYSTEM

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu a projektu:
Příslušnost: všeobecná


 • HEŘMAN, Petr; NENINGER, E; KREKULE, Ivan, BUREŠ, Jan Modelování procesů umožňujících orientaci organismu v prostoru. In Bionika '77. Bratislava : [s. n.], 1977.
 • MOORE, G; HEŘMAN, Petr; KREKULE, Ivan, BUREŠ, Jan Application of the Nonlinear Wiener Theory of the Analysis of Evoked Activity of an Epileptic Focus in the Motor Cortex in Rats. In 3-rd Conference of Biomedical Engineering. Brno : [s. n.], 1977.  (anglicky)
 • HEŘMAN, Petr. Nelineární analýza elektroneurologických preparátů. Praha, 1978. Diplomová práce. MFF UK Praha. Vedoucí práce Ivan Krekule.
 • HEŘMAN, Petr. Nelineární analýza biologických systémů. In Si-Sy (Simulace Systémů v biologii a medicíně). Praha : ČSVTS, 1979.
 • HEŘMAN, Petr. Nelineární analýza elektroneurologických preparátů II.. Praha, 1978. Rigorosní práce. MFF UK Praha. .
 • HEŘMAN, Petr; ŠRAJER, Jiří. In Si-Sy (Simulace Systémů v biologii a medicíně). [s. l.] : ČSVTS
 • LEHOVSKÝ, Miloš; HEŘMAN, Petr, et.al. Elektroencefalografie u dětí. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1985. Samostatná kapitola: Přístrojové vybavení pro snímání a zpracování EEG, s. 21-29. 
 • LEHOVSKÝ, Miloš; HEŘMAN, Petr, et.al. Elektroencefalografie u dětí. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1985. Samostatná kapitola: Metody zpracování a vyhodnocování biosignálů, s. 29-. 
 • HEŘMAN, Petr. A Software System for Biomedical Data Acquisition and Processing with Regard to Clinics and Research. In 3-rd IMECO conference. Bratislava : [s. n.], 1987.
 • HEŘMAN, Petr. R@SYSTEM – vývoj verse 2.0 pro IBM/XT/AT a MS-DOS. In 3. celostátní pracovní den „Počítačové zpracování elektrické aktivity mozku“. Hradec Králové : LF UK Hradec Králové, 1987.
 • Advances in Biomedical Measurements. Příprava vydání Carson, E. R.. New York – London: Plenum Press, 1988. Samostatná kapitola: HEŘMAN, Petr: R@SYSTEM – the Software System for Real Biomedical Data Acquisition and Processing with Regard to Clinic and Research, s. 207-217. (anglicky) 
 • HEŘMAN, Petr. R@SYSTEM pro IBM-XT+AT. In 35. celostátní sjezd československé společnosti pro EEG, EMG a klinickou neurofyziologii. Opava : [s. n.], květen-1988-25.-27..
 • HEŘMAN, Petr; HYNEK, Karel. R@SYSTEM v. 2.00b. In 4. celostátní seminář „Počítačové zpracování elektrické aktivity mozku“. [s. l.] : LF UK Hradec Králové,1988 tisk.
 • HEŘMAN, Petr. R@SYSTEM version 2.0. In Si-Sy (Simulace systémů v biologii a medicíně). Praha : ČSVTS, 1988.
 • HEŘMAN, Petr. Zpráva o řešení 1. etapy rezortního úkolu MZ ČSR HPK-05-01-02 (1.1.1986 - 31.12.1988). In Praha : MZd ČR, 1989.
 • HEŘMAN, Petr. R@SYSTEM for IBM-XT+AT. J. of Elektroencephalography and clinical Neurophysiology, 1989, vol. 72, s. 69. (anglicky)
 • HEŘMAN, Petr. Další rozvoj R@SYSTEMu v. 2.00b. In 6. celostátní seminář „Počítačové zpracování elektrické aktivity mozku“. Praha : [s. n.], 1990.
 • HEŘMAN, Petr. Zpráva o řešení rezortního úkolu MZd ČR HPK-05-01-02, II. etapa: 1.1.1989 - 31.12.1990. In Praha : MZd ČR, 1991.
 • HEŘMAN, Petr; PFEFFER, Daniel. The Compatible Systems for Clinical and Research Use and Analysis of EEG signals. In Abstracts of the 2-nd European conference on Biomedical Engineering. Praha : [s. n.], 1991. S. 31.
 • HEŘMAN, Petr; BLAŽEK, Tomáš. Přenos obrazových informací mezi RTG a oddělením nukleární medicíny. In XXIII. dny lékařské biofyziky. [s. l.] : Lékařská fakulta v Plzni UK, 2000.
 • HEŘMAN, Petr; BLAŽEK, Tomáš. R@SYSTEM a XML formát pro representaci fysikálních dat. In XXIII. dny lékařské biofyziky. [s. l.] : Lékařská fakulta v Plzni UK, 2000.
 • HEŘMAN, Petr; BLAŽEK, Tomáš. Přenos a zabezpečení dat – jádro konzultačního systému. In XXIV. dny lékařské biofyziky. [s. l.] : 3. lékařská fakulta UK, 2001.
 • HEŘMAN, Petr. In [s. l.] : [s. n.]
 • HEŘMAN, Petr. In [s. l.] : [s. n.]
 • HEŘMAN, Petr. In [s. l.] : [s. n.]
 • HEŘMAN, Petr. In [s. l.] : [s. n.]
 • HEŘMAN, Petr. In [s. l.] : [s. n.]
 • HEŘMAN, Petr. In [s. l.] : [s. n.]
 • HEŘMAN, Petr. In [s. l.] : [s. n.]
 • HEŘMAN, Petr. In [s. l.] : [s. n.]
 • HEŘMAN, Petr. In [s. l.] : [s. n.]
 • HEŘMAN, Petr. In [s. l.] : [s. n.]


Moore G, Heřman P, Krekule I, Bureš J:
"Application of the Nonlinear Wiener Theory of the Analysis of Evoked Activity of an Epileptic Focus in the Motor Cortex in Rats", 3-rd Conference of Biomedical Engineering, Brno (1977b).

Heřman P:
"Nelineární analýza elektroneurologických preparátů I."
diplomová práce, MFF UK Praha (1978).

Heřman P:
"Nelineární analýza biologických systémů",
Si-Sy, ČSVTS Praha (1979).

Heřman P:
"Nelineární analýza elektroneurologických preparátů II.",
rigorosní práce, MFF UK Praha (1980a).

Heřman P, Šrajer J:
"Additive Method of Wiener Kernels Estimation",
symposium Si-Sy, ČSVTS Praha (1980b).

Heřman P:
"Přístrojové vybavení pro snímání a zpracování EEG",
in: Lehovský a spol.: Elektroencefalografie u dětí (pp. 21-29), Avicenum (1985a).

Heřman P:
"Metody zpracování a vyhodnocování biosignálů",
in: Lehovský a spol.: Elektroencefalografie u dětí (pp.29- ), Avicenum (1985b).

Heřman P:
"A Software System for Biomedical Data Acquisition and Processing with Regard to Clinics and Research",
3-rd IMECO conference, Bratislava (1987a).

Heřman P:
"R@SYSTEM - vývoj verse 2.0 pro IBM/XT/AT a MS-DOS",
3. celostátní pracovní den „Počítačové zpracování elektrické aktivity mozku“, LF UK Hradec Králové (1987b).

Heřman P:
"R@SYSTEM - the Software System for Real Biomedical Data Acquisition and Processing with Regard to Clinic and Research",
in: Advances in Biomedical Measurements (pp. 207-217), red. Carson, E. R, Plenum Press, New York - London (1988a).

Heřman P:
"R@SYSTEM pro IBM-XT+AT",
35. celostátní sjezd československé společnosti pro EEG, EMG a klinickou neurofyziologii, Opava 25.-27.5.(1988b).

Heřman P, Hynek K:
"R@SYSTEM v. 2.00b", 4. celostátní seminář "Počítačové zpracování elektrické aktivity mozku",
LF UK Hradec Králové (1988c).

Heřman P:
"R@SYSTEM version 2.0",
in: Si-Sy (pp. 99), ČSVTS Praha (1988d).

Heřman P:
"Zpráva o řešení 1. etapy rezortního úkolu MZ ČSR HPK-05-01-02 (1.1.1986 - 31.12.1988)",
MZd ČR Praha (1989a).

Heřman P:
"R@SYSTEM for IBM-XT+AT",
J. of Elektroencephalography and clinical Neurophysiology, 72, p.69. (1989b).

Heřman P:
"Další rozvoj R@SYSTEMu v. 2.00b",
6. celostátní seminář "Počítačové zpracování elektrické aktivity mozku", Praha (1990).

Heřman P:
"Zpráva o řešení rezortního úkolu MZd ČR HPK-05-01-02, II. etapa: 1.1.1989 - 31.12.1990",
MZd ČR Praha (1991a).

Heřman P, Pfeffer D:
"The Compatible Systems for Clinical and Research Use and Analysis of EEG signals",
in: Abstracts of the 2-nd European conference on Biomedical Engineering, pp. 31, Praha (1991b).

Heřman P, Cipryánová M, Blažek T:
"R@SYSTEM v. 3.00 pro zpracování biosignálů",
in: XXII. dni lekárskej biofyziky, Univerzita P.J.Šafárika, Košice (1999).

Blažek T, Heřman P:
"Přenos obrazových informací mezi RTG a oddělením nukleární medicíny",
in: XXIII. dny lékařské biofyziky, s. 4, UK, Lékařská fakulta v Plzni, Plzeň (2000a).

Heřman P, Blažek T:
"R@SYSTEM a XML formát pro representaci fysikálních dat",
in: XXIII. dny lékařské biofyziky, s.17, Lékářská fakulta v Plzni (2000b).

Heřman P, Blažek T:
"Přenos a zabezpečení dat - jádro konzultačního systému",
in: XXIV. dny lékařské biofyziky, s.71, Mozolov, UK 3.LF Praha (2001).

Blažek T, Heřman P:
"Otázky z fyziky pro přijímací zkoušky",
UK Praha (2001)

Pazourková, E, Heřmanová A, Heřman P, Komorous J, Popov P:
"Drogy - smrtelné nebezpečí",
scénář výukového CD, Grada Publishing, Praha (2002a)

Heřman P, Blažek T: 
"Znesvobodněný software",
in: XXV. dni lekárskej biofyziky, s. 16 Univerzita Komenského, Bratislava (2002b)

Heřman P, Blažek T:
"Vystačí svobodný software pro naši fyzikální práci?",
in: XXV. dní lekárskej biofyziky, Univerzita Komenského, Bratislava (2002c)

Blažek T, Vackářová J, Heřman P, Varga F, Vackář J:
"Otázky z fyziky pro přijímací zkoušky, 2. upr. vyd.",
skriptum, UK Praha (2003)

Heřman P, Amler E. Blažek T, Cipryánová M. Heřmanská I, Varga F. Vackářová, J:
"Tři formy presentace seminárních prací",
in: XXVIII. dny lékařské biofyziky - Černý Důl, UK Lékařská fakulta, Hradec Králové (2004)

Heřman P, Feberová J, Polášek J, Amler E, Kasal P:
"R@SYSTEM redivivus?",
in: XXVIII. dny lékařské biofyziky - Valtice, Masarykova Universita, Brno (2005a)

Feberová J, Kasal P, Polášek J, Heřman P:
"Multioborová databáze kazuistik",
in: XXVIII. dny lékařské biofyziky - Valtice, Masarykova Universita, Brno (2005b)

Polášek J. Feberová J, Stejskal M, Heřman P:
"Electronic Identification in Education. Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania",
Veľká Lomnica (2005c)

Feberová J, Kasal P, Mazánek J, Dostálová T, Janda A, Polášek J, Potůčková R, Šípová S, Heřman P:
"Distance Learning Course in Biomedicine",
ICTE, Rožnov pod Radhoštěm (2005d)

Heřman P:
"Biosignály z pohledu biofyziky",
skriptum, ISBN 80-902899-7-5, Dúlos Praha (2006a)

Amler E, Blažek T, Heřman P, Heřmanská J, Koláčná L, Kolářová H, Kotyk A, Vackář J, Vackářová J, Varga F:
"Chapters from Biophysics",
skriptum, ISBN 80-239-8173-0, UK v Praze, 2.LF, Ústav biofyziky, Praha (2006b)

Praha 17.08.2007