Python/Kenjiro995/Posloupnosti

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vzestupná a sestupná posloupnost[editovat]

n = int(input('zadej počet: '))
for i in range(1, n + 1):
 print('*' * i)

Výstup:

zadej počet: 5
*
**
***
****
*****


n = int(input('zadej počet: '))
for i in range(1, n + 1):
 print('*' * i)
for i in range(1, n + 1):
 print('*' * (n-i-1))

Výstup:

zadej počet: 5
*
**
***
****
*****
***
**
*


n = int(input('zadej počet '))
for i in range(n):
 print(' '*(n-1-i) + '*'*(2*i+1))
for i in range(n):
 print(' '*i + '*'*(2*n-2*i-1))

Výstup:

zadej počet 5
  *
  ***
 *****
 *******
*********
*********
 *******
 *****
  ***
  *

Součet posloupnosti[editovat]

n = int(input('zadej počet čísel: '))
soucet = 0
for i in range(1, n + 1):
 soucet = soucet + i         # nebo soucet += i
print('součet čísel =', soucet)

Výstup:

zadej počet čísel: 100
součet čísel = 5050


součet posloupnosti podle vzorce:

Zobecněním pro aritmetickou posloupnost o diferenci 1 vznikne:

n = int(input('zadej počet čísel: '))
soucet = (n * (1 + n)/2)
print(int(soucet)) # int(soucet) = 5050 protože kvůli dělení se z ní stane proměná typu float (desetiné číslo) soucet = 5050.0

Výstup:

zadej počet čísel: 100
5050

Výstup:

zadej počet čísel: 6
21


n = int(input('zadej počet čísel: '))
for i in range(1, n+1):
 print(i,"+", n-i+1,"=", i + (n - i + 1))

soucet = (n * (1 + n)/2)
print("součet posloupnosti:", n, "* (", 1, "+", n, ") /", 2, "=", int(soucet) )

Výstup:

zadej počet čísel: 6
1 + 6 = 7
2 + 5 = 7
3 + 4 = 7
4 + 3 = 7
5 + 2 = 7
6 + 1 = 7
součet posloupnosti: 6 * ( 1 + 6 ) / 2 = 21


Součet prvků matice:

import numpy as np

#generování matice od 1 do 100
a = np.arange(1,101)
print(a)

#součet prvků v matici
print("součet prvků: ", np.sum(a))

Výstup:

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100]
součet prvků: 5050


#generování pole (list) čísel od 1 do 100
a = list(range(1, 101))
print(a)

#součet prvků v poli (listu)
print("součet prvků: ", sum(a))

Výstup:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100]
součet prvků: 5050


#generování pole (list) čísel od 1 do 6
a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
print(a)

#součet prvků v poli (listu)
print("součet prvků: ", sum(a))

Výstup:

[1, 2, 3, 4, 5, 6]
součet prvků: 21