Python/Kenjiro995/Podmínky

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Definice podmínky[editovat]

Pokud potřebujeme vykonat určitou část kódu pouze pokud je splněna nějaká podmínka. Python citlivě vnímá odsazení bloků a špatné odsazení vyvolá chybu. Odsazení pomocí Tab, nahrazuje závorky u jiných jazyku, které ohraničují blok příkazů. Takže co je odsazené, to je součástí bloku. Co už osazené není, je pokračování kódu za blokem.

Základní konstrukce podmínky je:

if výraz:
  co se stát
tohle není součástí bloku podmínky


Pokud chceme přidat část, která se má splnit pokud podmínka neplatí, přidáme blok else:

if výraz:
  co se stát
else:
  co se stát v opačním případě


Často může nastat potřeba řetězení více podmínek - za klíčové slovo else můžeme přidat okamžitě další if, ale Python nám umožňuje tento zápis zkrátit:

if výraz:
  co se stát, když je výraz pravda
elif jiný_výraz:
  co se stát, když platí něco jiného
elif další_výraz:
  takto můžeme pokračovat do nekonečna
else:
  konečný výchozí kód, který je vykonán, pokud vše ostatní selže


Podmíněné příkazy lze samozřejmě zanořovat:

if výraz:
  if další_výraz:
    co se stát, stane se
  else:
    něco jiného se stane
else:
  původní podmínka nesplněna


== rovná se
!= nerovná se
<= menší nebo rovno
>= větší nebo rovno
<  menší
>  větší
or logické nebo
and logické a
not logická negace

Využití[editovat]

Testování věku[editovat]

Zkusíme napsat program, který se na začátku zeptá na věk za davatele a po té nabídne vhodné občerstvení:

vek = int(input('Kolik ti je let? '))

if vek >= 150:
  print('A ze kterépak jsi planety?')
elif vek >= 18:
  print('Můžeme nabídnout: víno, cider, nebo vodku.')
elif vek >= 1:
  print('Můžeme nabídnout: mléko, čaj, nebo vodu')
elif vek >= 0:
  print('Sunar už bohužel došel.')
else:
  print('Návštěvníky z budoucnosti tady nevidíme rádi.')

Výstup:

Kolik ti je let? 40
Můžeme nabídnout: víno, cider, nebo vodku.


age = 22
if age < 6:
  print("předškolák")
elif age < 18:    # testuje se, pokud neplatí předchozí podmínka
  print("školák")
elif age < 65:    # testuje se, pokud neplatí ani jedna předchozí podmínka
  print("dospělý ")
else:         # provede se, pokud neplatí ani jedna předchozí podmínka
  print("důchodce")

Výstup:

dospělý 

Testování velikosti čísla[editovat]

a = int(input('Zadej číslo a: '))
if a == 1:
  print("'a' je jedna")
else:
  print("'a' není jedna")

Výstup:

Zadej číslo a: 1
'a' je jedna


x = int(input("Zadejte celé číslo: "))
if x < 0:
 x = 0
 print('Záporné číslo změněno na nulu')
elif x == 0:
 print('Nula')
elif x == 1:
 print('Jedna')
else:
 print('Více')

Výstup:

Zadejte celé číslo: 0
Nula

Testování logických hodnot[editovat]

muz = True
zena = True
vysoky = False

if muz or vysoky:
  print("Jsi muž nebo vysoký, nebo obojí.")
else:
  print("Jsi žena nebo malá, nebo ani jedno.")

Výstup:

Jsi muž nebo vysoký, nebo obojí.


muz = True
zena = True
vysoky = False

if muz and vysoky:
  print("Jsi muž a vysoký")
elif muz and not vysoky:
  print("Jsi muž ale malý")
elif zena and vysoky:
  print("Jsi žena a vysoká")
elif zena and not vysoky:
  print("Jsi žena a malá")
else:
  print("Nevim kdo jsi")

Výstup:

Jsi muž ale malý


Testování sudá a lichá[editovat]

x = 37
if x % 2 == 0:           # při splnění podmínky
  print (x, "je sudé")      # se provede odsazený příkaz
else:                # při nesplnění podmínky
  print (x, "je liché")      # se provede tento příkaz

Výstup:

37 je liché

Testování hlasitosti[editovat]

hlasitost = 99
if hlasitost < 20:
   print("Je to dost potichu.")
elif hlasitost < 40:
   print("Jako hudba v pozadí dobré.")
elif hlasitost < 60:
   print("Skvělé, slyším všechny detaily.")
elif hlasitost < 80:
   print("Dobré na party.")
elif hlasitost < 100:
   print("Trochu moc nahlas!")
else:
  print("Krvácí mi uši!")

Výstup:

Trochu moc nahlas!

Porovnání stejnosti a různosti[editovat]

x = 5
y = 10

if x == y:
 print(x, "a", y, "jsou si rovny")
else:
 print(x, "a", y, "jsou rozdílné")

Výstup:

5 a 10 jsou rozdílné


x = 5
y = 10
if x == y:
  print(x, "and", y, "are equal")
else:
  if x < y:
    print(x, "is less than", y)
  else:
    print(x, "is greater than", y)

Výstup:

5 is less than 10


Porovnání větší a menší[editovat]

x = 5
y = 10

if x < y:
 print(x, "je menší než", y)
elif x > y:
 print(x, "je větší než", y)
else:
 print(x, "je stejné jako", y)

Výstup:

5 je menší než 10

Porovnání rozsahu hodnot[editovat]

x = 5
y = 10

if 0 < x:
  if x < 10:
    print("x is a positive single digit.")

Výstup:

x is a positive single digit.


x = 5

if 0 < x and x < 10:
  print("x is a positive single digit.")

Výstup:

x is a positive single digit.


x = 5

if 0 < x < 10:
  print("x is a positive single digit.")

Výstup:

x is a positive single digit.