Python/Kenjiro995/Papoušek

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

input()[editovat]

Slouží ke zadávání vstupu z klávesnice.

a = input("Něco napiš do proměnné a:") #získá od uživatele vstup a uloží jej do proměnné jako text
b = int(input("Něco napiš do proměnné b:")) #získá od uživatele vstup a uloží jej do proměnné jako celé číslo
c = float(input("Něco napiš do proměnné c:")) #získá od uživatele vstup a uloží jej do proměnné jako desetinné číslo

Někdy je lepší vstup hned nepřevádět na číslo, protože uživatel může zadat něco co způsobí chybu. A je proto lepší, nejdříve vstup nějak otestovat. Jeli převáděno na celé číslo (int) tak znaky abecedy nebo desetinné číslo vyvolá chybu. K otestování lze využít metodu isdigit(), která vrátí True pokud text bude obsahovat pouze číselné znaky (například "123") ale vrátí False pokud bude obsahovat znaky abecedy (například "abc123"), ale také vrátí False pokud půjde o desetinné číslo (například "123.458") protože text obsahuje kromě čísel i tečku. Naproti tomu metoda isalpha() vrátí True pokud je řetězec celý ze znaků abecedy (například "abcAbc"), ale pokud obsahuje čísla, nebo jiné znaky například tečku tak vrátí False.

Lze to řešit například:

a = input("Něco napiš do proměnné a:")
if a.isdigit():
  print("vložil jsi číslo")
else:
  print("vložil jsi znaky abecedy nebo jiné znaky, například tečku")

Výstup:

Něco napiš do proměnné a:3.14
vložil jsi znaky abecedy nebo jiné znaky, například tečku

Výstup:

Něco napiš do proměnné a:150
vložil jsi číslo

Výstup:

Něco napiš do proměnné a:Python
vložil jsi znaky abecedy nebo jiné znaky, například tečku

Program papoušek[editovat]

Program který dvakrát zopakuje zadaný vstup:

print("Ahoj, jsem virtuální papoušek Lóra, rád opakuji!")
slovo = input("Napiš něco: ") #získá od uživatele vstup a uloží jej do proměnné
vysledek = slovo + " " + slovo # vytvoří novou proměnnou
print(vysledek)

Výstup:

Ahoj, jsem virtuální papoušek Lóra, rád opakuji!
Napiš něco: Python
Python Python


Nebo:

print("Ahoj, jsem virtuální papoušek Lóra, rád opakuji!")
slovo = input("Napiš něco: ") #získá od uživatele vstup a uloží jej do proměnné
vysledek = (slovo + " ") * 2 # vytvoří novou proměnnou
print(vysledek)

Výstup:

Ahoj, jsem virtuální papoušek Lóra, rád opakuji!
Napiš něco: Banán
Banán Banán 

Zdvojnásobovač[editovat]

Zachází se vstupem jako číslo a toto číslo zdvojnásobí. Znaky abecedy nebo jiné znaky například tečka způsobí chybu, protože vnímá vstup jako celé číslo, a proto desetinné číslo způsobí chybu.

print("Zdvojnásobovač!")
cislo = int(input("Zadejte číslo: ")) # řetězec z input() se převede na celé číslo
print("Jeho dvojnásobek je:", 2 * cislo)

Výstup:

Zdvojnásobovač!
Zadejte číslo: 28
Jeho dvojnásobek je: 56