Python/Kenjiro995/Obvod a Obsah

Z Wikiverzity

Výpočty[editovat]

  1. definice vstupních proměnných input()
  2. definice výstupních proměných (výpočty, matematické výrazy)
  3. zobrazení výstupu print()

Ve většině případech je vhodné používat proměnou do které se zapisuje matematicý výraz (výpočet) a to hlavně tam, kde bude s proměnnou ještě dále pracováno. Což ukazuje první případ. V některých jednoduších případech, kde očekáváme, že nebude již s proměnou dále nějak spcificky pracováno, stačí výpočet provést rovnou při vypisování print(). Což ukazuje druhý případ.

Obvod čtverce[editovat]

první příklad:

a = int(input("Strana čtverce:"))
obvod_ctverce = 4 * a
print("Obvod čtverce je:", obvod_ctverce)

Výstup:

Strana čtverce:8
Obvod čtverce je: 32


druhý příklad:

a = int(input("Strana čtverce:"))
print("Obvod čtverce je:", 4 * a)

Výstup:

Strana čtverce:8
Obvod čtverce je: 32

Obvod obdélníku[editovat]

první příklad:

a = int(input("Strana obdélníku a:"))
b = int(input("Strana obdélníku b:"))
obvod_obdelniku = (2 * a) + (2 * b)
print("Obvod obdélníku čtverce je:", obvod_obdelniku)

Výstup:

Strana obdélníku a:8
Strana obdélníku b:5
Obvod obdélníku čtverce je: 26


druhý příklad:

a = int(input("Strana obdélníku a:"))
b = int(input("Strana obdélníku b:"))
print("Obvod obdélníku čtverce je:", (2 * a) + (2 * b))

Výstup:

Strana obdélníku a:8
Strana obdélníku b:5
Obvod obdélníku čtverce je: 26

Obsah čtverce[editovat]

a = int(input("Strana čtverce:"))
obsah_ctverce = a * a
print("Obsah čtverce je:", obsah_ctverce)

Výstup:

Strana čtverce:8
Obsah čtverce je: 64


a = int(input("Strana čtverce:"))
obsah_ctverce = a ** 2
print("Obsah čtverce je:", obsah_ctverce)

Výstup:

Strana čtverce:8
Obsah čtverce je: 64

Obsah obdélníku[editovat]

a = int(input("Strana obdélníku a:"))
b = int(input("Strana obdélníku b:"))
obsah_obdelniku = a * b
print("Obvod obdélníku je:", obsah_obdelniku)

Výstup:

Strana obdélníku a:5
Strana obdélníku b:12
Obvod obdélníku je: 60

Převody jednotek[editovat]

Převod teploty Fahrenheita na stupně Celsia[editovat]

celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9

fahrenheit = int(input("Zadejte teplotu ve stupních Fahrenheita: "))
celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
print(str(celsius)+"°C")  # str() udělá z čísla text a k tomuto textu připojí "°C"

Výstup:

Zadejte teplotu ve stupních Fahrenheita: 140
60.0°C


fahrenheit = int(input("Zadejte teplotu ve stupních Fahrenheita: "))
celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
print(celsius,"°C", sep="")

Výstup:

Zadejte teplotu ve stupních Fahrenheita: 140
60.0°C

Převod stupně Celsia na Fahrenheita[editovat]

fahrenheit = celsius * (9/5) + 32

celsius = int(input("Zadejte teplotu ve stupních Celsia: "))
fahrenheit = celsius * (9/5) + 32
print(fahrenheit,"°F", sep="")

Výstup:

Zadejte teplotu ve stupních Celsia: 60
140.0°F