Python/Kenjiro995/Kalkulačka2.0

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kalkulačka 2.1[editovat]

 • Od verze 2.1 díky příkazu while program testuje svůj stav a na konci cyklu se ptá jestli pokračovat (stav = "ano" znamená pokračovat, cokoliv jiného znamená nepokračovat)
stav = "ano"

while stav == "ano":
 # Vstupy
 cislo1 = input("Zadejte první číslo: ")
 cislo2 = input("Zadejte druhé číslo: ")

 print("Sčítání: +")
 print("Odčítání: -")
 print("Násobení: *")
 print("Dělení: /")
 operace = input("Zadejte početní operaci: ")

 # testování cislo1 a cislo2
 if cislo1.replace('.','',1).isdigit() and cislo2.replace('.','',1).isdigit():
  cislo1 = float(cislo1)
  cislo2 = float(cislo2)
  #Výstupy
  if operace == "+":
   print(cislo1, "+", cislo2, "=", cislo1 + cislo2)
  elif operace == "-":
   print(cislo1, "-", cislo2, "=", cislo1 - cislo2)
  elif operace == "*":
   print(cislo1, "*", cislo2, "=", cislo1 * cislo2)
  elif operace == "/":
   print(cislo1, "/", cislo2, "=", cislo1 / cislo2)
  else:
   print("Je mi líto, ale takovou početní operaci neznám.")
 else:
  print("Špatný vstup, číslo1 a číslo2 nejsou ani celým, ani desetiným číslem.")
 stav = input("Chcete pokračovat ano/ne: ")
 print("*" * 64)
 print()

Výstup:

Zadejte první číslo: 12.5
Zadejte druhé číslo: 30
Sčítání: +
Odčítání: -
Násobení: *
Dělení: /
Zadejte početní operaci: *
12.5 * 30.0 = 375.0
Chcete pokračovat ano/ne: ano
****************************************************************

Zadejte první číslo: 360
Zadejte druhé číslo: 12
Sčítání: +
Odčítání: -
Násobení: *
Dělení: /
Zadejte početní operaci: /
360.0 / 12.0 = 30.0
Chcete pokračovat ano/ne: ne
****************************************************************

Kalkulačka 2.2[editovat]

 • Přibily funkce: Celočíselné dělení, Dělení se zbytkem (modulo), Mocnina x^y, Odmocnina
stav = "ano"

while stav == "ano":
 # Vstupy
 cislo1 = input("Zadejte první číslo: ")

 print("Sčítání: +")
 print("Odčítání: -")
 print("Násobení: *")
 print("Dělení: /")
 print("Celočíselné dělení: //")
 print("Dělení se zbytkem (modulo): %")
 print("Mocnina x^y: **")
 print("Odmocnina: **/")
 operace = input("Zadejte početní operaci: ")

 cislo2 = input("Zadejte druhé číslo: ") # testování cislo1 a cislo2
 if cislo1.replace('.','',1).isdigit() and cislo2.replace('.','',1).isdigit():
  cislo1 = float(cislo1)
  cislo2 = float(cislo2)
  #Výstupy
  if operace == "+":
   print(cislo1, "+", cislo2, "=", cislo1 + cislo2)
  elif operace == "-":
   print(cislo1, "-", cislo2, "=", cislo1 - cislo2)
  elif operace == "*":
   print(cislo1, "*", cislo2, "=", cislo1 * cislo2)
  elif operace == "/":
   print(cislo1, "/", cislo2, "=", cislo1 / cislo2)
  elif operace == "//":
   print(cislo1, "//", cislo2, "=", cislo1 // cislo2)
  elif operace == "%":
   print(cislo1, "%", cislo2, "=", cislo1 % cislo2)
  elif operace == "**":
   print(cislo1, "**", cislo2, "=", cislo1 ** cislo2)
  elif operace == "**/":
   print(cislo1, "**/", cislo2, "=", cislo1 ** (1 /cislo2))
  else:
   print("Je mi líto, ale takovou početní operaci neznám.")
 else:
  print("Špatný vstup, číslo1 a číslo2 nejsou ani celým, ani desetiným číslem.")
 stav = input("Chcete pokračovat ano/ne: ")
 print("*" * 64)
 print()

Výstup:

Zadejte první číslo: 260
Sčítání: +
Odčítání: -
Násobení: *
Dělení: /
Celočíselné dělení: //
Dělení se zbytkem (modulo): %
Mocnina x^y: **
Odmocnina: **/
Zadejte početní operaci: **/
Zadejte druhé číslo: 2
260.0 **/ 2.0 = 16.1245154965971
Chcete pokračovat ano/ne: ano
****************************************************************

Zadejte první číslo: 26
Sčítání: +
Odčítání: -
Násobení: *
Dělení: /
Celočíselné dělení: //
Dělení se zbytkem (modulo): %
Mocnina x^y: **
Odmocnina: **/
Zadejte početní operaci: %
Zadejte druhé číslo: 16
26.0 % 16.0 = 10.0
Chcete pokračovat ano/ne: ano
****************************************************************

Zadejte první číslo: 5
Sčítání: +
Odčítání: -
Násobení: *
Dělení: /
Celočíselné dělení: //
Dělení se zbytkem (modulo): %
Mocnina x^y: **
Odmocnina: **/
Zadejte početní operaci: **
Zadejte druhé číslo: 2
5.0 ** 2.0 = 25.0
Chcete pokračovat ano/ne: ne
****************************************************************


Kalkulačka 2.3[editovat]

 • Výpisy se opakováním stávají nepřehledné, proto je výpis funkcí zobrazen pouze jednou po spuštění, což zvyšuje přehlednost.
# úvod s výpisem funkcí
print("******************************")
print("**    Kalkulačka 2.3   **")
print("******************************")
print("Sčítání: +")
print("Odčítání: -")
print("Násobení: *")
print("Dělení: /")
print("Celočíselné dělení: //")
print("Dělení se zbytkem (modulo): %")
print("Mocnina x^y: **")
print("Odmocnina: **/")
print("******************************")
print()

# testování stavu programu
stav = "ano"
while stav == "ano":
 # Vstupy
 cislo1 = input("Zadejte první číslo: ") 
 operace = input("Zadejte početní operaci: ")
 cislo2 = input("Zadejte druhé číslo: ") # testování cislo1 a cislo2
 if cislo1.replace('.','',1).isdigit() and cislo2.replace('.','',1).isdigit():
  cislo1 = float(cislo1)
  cislo2 = float(cislo2)
  #Výstupy
  if operace == "+":
   print(cislo1, "+", cislo2, "=", cislo1 + cislo2)
  elif operace == "-":
   print(cislo1, "-", cislo2, "=", cislo1 - cislo2)
  elif operace == "*":
   print(cislo1, "*", cislo2, "=", cislo1 * cislo2)
  elif operace == "/":
   print(cislo1, "/", cislo2, "=", cislo1 / cislo2)
  elif operace == "//":
   print(cislo1, "//", cislo2, "=", cislo1 // cislo2)
  elif operace == "%":
   print(cislo1, "%", cislo2, "=", cislo1 % cislo2)
  elif operace == "**":
   print(cislo1, "**", cislo2, "=", cislo1 ** cislo2)
  elif operace == "**/":
   print(cislo1, "**/", cislo2, "=", cislo1 ** (1 /cislo2))
  else:
   print("Je mi líto, ale takovou početní operaci neznám.")
 else:
  print("Špatný vstup, číslo1 a číslo2 nejsou ani celým, ani desetiným číslem.")
 stav = input("Chcete pokračovat ano/ne: ") # pokračovat nebo ukončit program?
 print("*" * 64)
 print()

Výstup:

******************************
**    Kalkulačka 2.3   **
******************************
Sčítání: +
Odčítání: -
Násobení: *
Dělení: /
Celočíselné dělení: //
Dělení se zbytkem (modulo): %
Mocnina x^y: **
Odmocnina: **/
******************************

Zadejte první číslo: 25
Zadejte početní operaci: +
Zadejte druhé číslo: 100
25.0 + 100.0 = 125.0
Chcete pokračovat ano/ne: ano
****************************************************************

Zadejte první číslo: 25
Zadejte početní operaci: //*
Zadejte druhé číslo: 2
Je mi líto, ale takovou početní operaci neznám.
Chcete pokračovat ano/ne: ano
****************************************************************

Zadejte první číslo: 25
Zadejte početní operaci: **/
Zadejte druhé číslo: 2
25.0 **/ 2.0 = 5.0
Chcete pokračovat ano/ne: ne
****************************************************************