Python/Kenjiro995/Kalkulačka1.0

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kalkulačka v. 1.1[editovat]

První příklad ukazuje kalkulačku, která si od uživatele vyždá zadat dvě čísla a poté vypíše všecny čtyři operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení)

 • vstupy: cislo1 a cislo2
 • výstupy: sčítání, odčítání, násobení dělení


# Vstupy
cislo1 = int(input("Zadejte první číslo: "))
cislo2 = int(input("Zadejte druhé číslo: "))

# =Výpočty=
# sčítání
print(cislo1, "+", cislo2, "=", cislo1 + cislo2)

# odčítání
print(cislo1, "-", cislo2, "=", cislo1 - cislo2)

# násobení
print(cislo1, "*", cislo2, "=", cislo1 * cislo2)

# dělení
print(cislo1, "/", cislo2, "=", cislo1 / cislo2)

Výstup:

Zadejte první číslo: 5
Zadejte druhé číslo: 7
5 + 7 = 12
5 - 7 = -2
5 * 7 = 35
5 / 7 = 0.7142857142857143


Kalkulačka v. 1.2[editovat]

Příklad ukazuje kalkulačku, která si od uživatele vyžádá zadat dvě čísla a početní operaci. Poté vypíše jen výpočet který byl zvolen.

 • Vstupy: cislo1 a cislo2 a operace
 • Výstupy: pouze zvolená operace

K pochopení funkčnosti programu je třeba znát podmínky if.


# Vstupy
cislo1 = int(input("Zadejte první číslo: "))
cislo2 = int(input("Zadejte druhé číslo: "))

print("Sčítání: +")
print("Odčítání: -")
print("Násobení: *")
print("Dělení: /")
operace = input("Zadejte početní operaci: ")

#Výstupy
if operace == "+":
 print(cislo1, "+", cislo2, "=", cislo1 + cislo2)
elif operace == "-":
 print(cislo1, "-", cislo2, "=", cislo1 - cislo2)
elif operace == "*":
 print(cislo1, "*", cislo2, "=", cislo1 * cislo2)
elif operace == "/":
 print(cislo1, "/", cislo2, "=", cislo1 / cislo2)
else:
 print("Je mi líto, ale takovou početní operaci neznám.")

Výstup:

Zadejte první číslo: 5
Zadejte druhé číslo: 7
Sčítání: +
Odčítání: -
Násobení: *
Dělení: /
Zadejte početní operaci: /
5 / 7 = 0.7142857142857143

Kalkulačka v. 1.2.1[editovat]

Kalkulačka verze 1.2.1 je variantou předchozí verze 1.2 a liší se způsobem zadávání operátoru. Verze 1.2 požaduje zadat znak operace +,-,*,/ a její varianta 1.2.1 vyžaduje zadat operaci jako číslo.

# Vstupy
cislo1 = int(input("Zadejte první číslo: "))
cislo2 = int(input("Zadejte druhé číslo: "))

print("1. Sčítání")
print("2. Odčítání")
print("3. Násobení")
print("4. Dělení")
operace = input("Zadejte početní operaci: ")

#Výstupy
if operace == "1":
 print(cislo1, "+", cislo2, "=", cislo1 + cislo2)
elif operace == "2":
 print(cislo1, "-", cislo2, "=", cislo1 - cislo2)
elif operace == "3":
 print(cislo1, "*", cislo2, "=", cislo1 * cislo2)
elif operace == "4":
 print(cislo1, "/", cislo2, "=", cislo1 / cislo2)
else:
 print("Je mi líto, ale takovou početní operaci neznám.")

Výstup:

Zadejte první číslo: 5
Zadejte druhé číslo: 7
1. Sčítání
2. Odčítání
3. Násobení
4. Dělení
Zadejte početní operaci: 4
5 / 7 = 0.7142857142857143

Kalkulačka v. 1.3[editovat]

Kalkulačka verze 1.3 funguje podobně jako verze 1.2, ale s tím rozdílem, že testuje zadaný vstup a povolí výpočet jen pokud bylo zadáno číslo nebo desetinné číslo.

# Vstupy
cislo1 = input("Zadejte první číslo: ")
cislo2 = input("Zadejte druhé číslo: ")

print("Sčítání: +")
print("Odčítání: -")
print("Násobení: *")
print("Dělení: /")
operace = input("Zadejte početní operaci: ")

# testování cislo1 a cislo2
if cislo1.replace('.','',1).isdigit() and cislo2.replace('.','',1).isdigit():
 cislo1 = float(cislo1)
 cislo2 = float(cislo2)
 #Výstupy
 if operace == "+":
  print(cislo1, "+", cislo2, "=", cislo1 + cislo2)
 elif operace == "-":
  print(cislo1, "-", cislo2, "=", cislo1 - cislo2)
 elif operace == "*":
  print(cislo1, "*", cislo2, "=", cislo1 * cislo2)
 elif operace == "/":
  print(cislo1, "/", cislo2, "=", cislo1 / cislo2)
 else:
  print("Je mi líto, ale takovou početní operaci neznám.")
else:
 print("Špatný vstup, číslo1 a číslo2 nejsou ani celým, ani desetiným číslem.")

Výstup:

Zadejte první číslo: abc175
Zadejte druhé číslo: 52
Sčítání: +
Odčítání: -
Násobení: *
Dělení: /
Zadejte početní operaci: -
Špatný vstup, číslo1 a číslo2 nejsou ani celým, ani desetiným číslem.