Python/Kenjiro995/HeloWord

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

print()[editovat]

print(object(s), sep=separator, end=end, file=file, flush=flush)
Tabulka parametrů
Parametr Popis
object(s) Any object, and as many as you like. Will be converted to string before printed
sep='separator' Optional. Specify how to separate the objects, if there is more than one. Default is ' '
end='end' Optional. Specify what to print at the end. Default is '\n' (line feed)
file Optional. An object with a write method. Default is sys.stdout
flush Optional. A Boolean, specifying if the output is flushed (True) or buffered (False). Default is False

Ukázky kódu[editovat]

print("Ahoj světe")
print(5+3)
print(200-59)
print(8*6)
print("Ahoj"+ " " + "světe")

Výstup:

Ahoj světe
8
141
48
Ahoj světe


a = 5
b = 9
print(a, "+", b, "=", a + b)
print(a, "*", b, "=", a * b)

Výstup:

5 + 9 = 14
5 * 9 = 45


print("*" * 6)
print("=" * 6)
print("." * 6)

Výstup:

******
======
......


a = 5
b = 9
c = 21
pozdrav = "Ahoj světe"
print(a, b, c, pozdrav)
print(a, b, c, pozdrav, sep=", ")
print(a, b, c, pozdrav, sep=":")
print(a, b, c, pozdrav, sep="")
print(a, b, c, pozdrav, sep=" ")
print(a, b, c, pozdrav, sep=" = ")

Výstup:

5 9 21 Ahoj světe
5, 9, 21, Ahoj světe
5:9:21:Ahoj světe
5921Ahoj světe
5 9 21 Ahoj světe
5 = 9 = 21 = Ahoj světe


a = 5
b = 9
c = 21
d = 3.14
print(a, b, c, d, end=" ")
print(a, b, c, d, end="\n")
print(a, b, c, d, end="***")

Výstup:

5 9 21 3.14 5 9 21 3.14
5 9 21 3.14***


print("Pyton je skvělý programovací jazyk", end=". ")
print("Pyton je skvělý programovací jazyk", end="? ")

Výstup:

Pyton je skvělý programovací jazyk. Pyton je skvělý programovací jazyk? 


print("Pyton je skvělý programovací jazyk", end=".\n")
print("Pyton je skvělý programovací jazyk", end="?\n")
print("Pyton je skvělý programovací jazyk", end="!")

Výstup:

Pyton je skvělý programovací jazyk.
Pyton je skvělý programovací jazyk?
Pyton je skvělý programovací jazyk!


a = 5
b = 9
c = 21
d = 3.14
print(a, b, c, d, sep="\n")

Výstup:

5
9
21
3.14


a = 5
b = 9
c = 21
d = 3.14
print(a, b, c, d, sep="\t")

Výstup:

  9	21	3.14


# vytvoří mezi texty 8krát prázdný řádek
print ("Welcome to Guru99")
print (8 * "\n")
print ("Welcome to Guru99")

Výstup:

Welcome to Guru99

 


  
  
  
  
  
Welcome to Guru99
print ("guru99", end = ".")
print("python" , end = "@")
print("seznam" , end = ".")
print("cz")

Výstup:

guru99.python@seznam.cz


jmeno = "guru99"
prijmeni = "python"
server = "seznam"
domena = "cz"
print (jmeno, end = ".")
print(prijmeni , end = "@")
print(server , end = ".")
print(domena)

Výstup:

guru99.python@seznam.cz